Zelfstudieplanner 4,5 v, periode 3:


Zonder les? ZELFSTUDIE-instructie:

 

Geen les, maar in 5 vwo en 6 vwo moet hoofdstuk 4 van 'Wereldeconomie' klaar zijn, en je wordt verondersteld dat je de stof van deze de hele lesbrief BEHEERST.

Hoofdstuk 1,2,3 is behandeld, het belangrijkste- en overgrote deel ervan. Zelf afmaken tm opgave 3.28, niet verder. Pagina 40 en 41 niet maken, en nakijken.

Je bent in staat de transfer en de zelftest te maken. Dat is de volgende en noodzakelijke stap. Neem de aantekeningen opnieuw door indien nodig.

De antwoorden staan op Digileraar.com. Mocht er iets ontbreken, of iets nodig hebben, mail me direct a.j.b.

Even ophalen:

-     De wisselkoers :   

-     De betalingsbalans:        (let wel dat onze methode de BB splitst in twee rekeningen: de lopende- en kapitaalrekening. Hiier splitsen ze de Lopende rekening in drie rekeningen. Heb je gehad: Goederen-, diensten-, en inkomensrekening

-     Theorie comparatieve kosten:     

-     Vrijhandel en protectie:     

 

Betreft de lesbrief Monetaire zaken het volgende.

Hoofdstuk 1. Geld. Inleidend hoofstuk. Maken 1.1 tm 1.15. Kijk ze na. Antwoorden komen op Digileraar.

Hoofdstuk 2: Geld en Banken

maak de opgaven 2.1 tm 2.15 en kijk ze na. De opgaven met de balansen zijn het belangrijkst in dit hoofdstuk.

 

Hoofdstuk 3. Geldschepping. Bekijk eerst .  En        Dan weet je wat geldschepping is.

En bij banken (geldscheppende instellingen!):  

 Dan bekijk en bestudeer het filmpje    over Maak de opgaven 3.1 tm 3.13  en kijk ze na. Doe datzelfde tot slot voor de zelftest

 

Hoofdstuk 4. Inflatie. Inleidend het filmpje over inflatie: 

Maak daarna de opgaven 4.1 tm 4.16, en kijk ze na. Doe datzelfde tot slot voor de zelftest.

Hoofdstuk 5. Monetair beleid. Bekijk     maak de opgaven tm 5.10 en kijk ze na. Doe de zelftest.

 

Hopi exito!

 Welkom op de site van Economie


Vwo 4 en 5 jaarplanning 

periode 1: Lesbrief rekonomie + Lesbrief Vraag en aanbod

periode 2: Lesbrief vraag en aanbod + Lesbrief Marktgedrag

periode 3: Lesbrief Marktgedrag + Lesbrief OngelijkheidPTA Vwo 4
PTA Vwo 5
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1246/course/summary/PTA%20Economie%202018-19%20V5.docx