Zelfstudieplanner 4,5 v, periode 3:


Zonder les? ZELFSTUDIE-instructie:

 

Geen les, maar in 5 vwo en 6 vwo moet hoofdstuk 4 van 'Wereldeconomie' klaar zijn, en je wordt verondersteld dat je de stof van deze de hele lesbrief BEHEERST.

Hoofdstuk 1,2,3 is behandeld, het belangrijkste- en overgrote deel ervan. Zelf afmaken tm opgave 3.28, niet verder. Pagina 40 en 41 niet maken, en nakijken.

Je bent in staat de transfer en de zelftest te maken. Dat is de volgende en noodzakelijke stap. Neem de aantekeningen opnieuw door indien nodig.

De antwoorden staan op Digileraar.com. Mocht er iets ontbreken, of iets nodig hebben, mail me direct a.j.b.

Even ophalen:

-     De wisselkoers :   

-     De betalingsbalans:        (let wel dat onze methode de BB splitst in twee rekeningen: de lopende- en kapitaalrekening. Hiier splitsen ze de Lopende rekening in drie rekeningen. Heb je gehad: Goederen-, diensten-, en inkomensrekening

-     Theorie comparatieve kosten:     

-     Vrijhandel en protectie:     

 

Betreft de lesbrief Monetaire zaken het volgende.

Hoofdstuk 1. Geld. Inleidend hoofstuk. Maken 1.1 tm 1.15. Kijk ze na. Antwoorden komen op Digileraar.

Hoofdstuk 2: Geld en Banken

maak de opgaven 2.1 tm 2.15 en kijk ze na. De opgaven met de balansen zijn het belangrijkst in dit hoofdstuk.

 

Hoofdstuk 3. Geldschepping. Bekijk eerst .  En        Dan weet je wat geldschepping is.

En bij banken (geldscheppende instellingen!):  

 Dan bekijk en bestudeer het filmpje    over Maak de opgaven 3.1 tm 3.13  en kijk ze na. Doe datzelfde tot slot voor de zelftest

 

Hoofdstuk 4. Inflatie. Inleidend het filmpje over inflatie: 

Maak daarna de opgaven 4.1 tm 4.16, en kijk ze na. Doe datzelfde tot slot voor de zelftest.

Hoofdstuk 5. Monetair beleid. Bekijk     maak de opgaven tm 5.10 en kijk ze na. Doe de zelftest.

 

Hopi exito!

 Welkom op de site van Economie


Vwo 4 en 5 jaarplanning 

periode 1: Lesbrief rekonomie + Lesbrief Vraag en aanbod

periode 2: Lesbrief vraag en aanbod + Lesbrief Marktgedrag

periode 3: Lesbrief Marktgedrag + Lesbrief OngelijkheidPTA Vwo 4
PTA Vwo 5
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1246/course/summary/PTA%20Economie%202018-19%20V5.docx


In periode 3 komen de volgende zaken aan de orde:
  • afronden lesbrieven Marktgedrag en Vraag en aanbod
  • Lesbrief Ongelijkheid
  • Praktisch opdracht: Duurzaam Bonaire 

Toetsen:
Vrijdag 3 mei: Lesbrieven Marktgedrag Hfst 1 t/m 3 + Vraag en Aanbod 6 (2x)
Vrijdag 17 mei: Inleveren 1e versie PO Duurzaam Bonaire
Vrijdag 7 juni: Presentatie Praktische opdracht Duurzaam Bonaire (1x)
Toetsweek 3:  V4  Lesbrief Ongelijkheid (1x)
                       V5  Lesbrieven Vraag en aanbod + Marktgedrag + Ongelijkheid (2x)

Oefentoets Marktgedrag 1/3 en Vraag&aanbod 6StudiewijzerStudiewijzer periode 1:In deze periode komen de volgende lesbrieven aan de orde:
  • Rekonomie
  • Vraag en aanbod


Bij elke lesbrief horen uitwerkingenboekjes. Gebruik deze op een juiste wijze: niet domweg antwoorden overschrijven, maar probeer te begrijpen waarom dat antwoord beter is dan het jouwe. Bedenk waarom jij een fout gemaakt had. Zo leer van van je fouten en dat is de enige manier waarop we iets kunnen leren.

Kennen en kunnen
Aan het eind van elk hoofdstuk staat een overzicht van wat je moet kennen en kunnen. Een ideaal overzicht om te gebruiken ter voorbereiding van een toets!

                                             

Oefentoets Rekonomie:


Powerpoint Lesbrief Vraag en aanbod:


Antwoorden zelftest Hfst 2

2.41 

f) Aantal consumenten, inkomen van de consumenten, prijs van andere produkten

g)Er worden meer producten gevraagd; dit kan komen door een stijging van het aantal consumenten of door een stijging van het inkomen van de consumenten.


2.42

a) luxe goed, want er is sprake van een drempelinkomen. Als Y 20.000 is Qv nul,dus pas bij een hoger inkomen dan €20.000 zullen er producten gevraagd worden.

b) Als Y = € 40.000 dan is C = 1000 

en als Y = € 50.000 dan is C = 1500.

          Y = + 25%             C = + 50%

    Ey= +50%/+25% = +2 

In deze periode gaan we verder met de lesbrief Vraag en aanbod en starten we met de lesbrief Marktgedrag.


Studiewijzer periode 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4349/course/summary/SW%20V45%201819%20Periode%202.docx


Er zijn twee toetsen in deze periode:

  • Toetsweek 2 (3e week januari 2019): Lesbrief Vraag en aanbod Hfst 1 t/m 6 (2x)
  • Vrijdag 22 februari: Lesbrief Marktgedrag Hfst 1 en 2 (1x)


Toetsen kun je het beste op de volgende wijze voorbereiden:

  1. Bestudeer Kennen en kunnen aan het eind van elk hoofdstuk: de hier genoemde begrippen moet je kennen en kunnen toepassen en de vaardigheden genoemd onder 'kunnen' moet je kunnen toepassen en weten in welke situaties je die moet toepassen.
  2. Oefen nogmaals met de vragen van de zelftest.
  3. Tenslotte kan je nog op internet kijken naar filmpjes die stof uitleggen of oefenopgaven opzoeken.Lesbrief Vraag en aanbod

In hoofdstuk 1 en 2 hebben we het gedrag van consumenten, de vraag naar goederen en de verschillende elasticiteiten onderzocht.

In de hoofdstukken 3 en 4 onderzoeken we het gedrag van producenten, analyseren we de kosten en opbrengsten van een onderneming en kijken we tot welk aanbod van goederen dat kan leiden.

In hoofdstuk 5 brengen we de vraag naar en het aanbod van goederen bij elkaar op de goederen- of dienstenmarkt en onderzoeken we welk resultaat dat kan hebben.

In hoofdstuk 6 onderzoeken we een aantal bijzondere markten, zoals de arbeidsmarkt, de vermogensmarkt en de valutamarkt.


Powerpoint Lesbrief Vraag en aanbod

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4349/course/summary/Vraag%20en%20aanbod.pptx?time=1542974767325


Proeftoets Economie Hfst 3

Vragen:  https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4349/course/summary/V45%20Eco%20VA%20Hfst%203%20proeftoets%20vragen.docx

Antwoorden: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4349/course/summary/V45%20Eco%20VA%20Hfst%203%20proeftoets%20antwoorden.docx


Differentiëren (extra uitleg)

https://www.economielokaal.nl/ndifferentieren/Lesbrief Marktgedrag

In deze lesbrief onderzoeken we welke strategien ondernemingen hanteren in hun concurrentiestrijd met andere ondernemingen. Dat zal afhangen van de marktvorm waarop een bedrijf werkzaam is. Per marktvorm zullen we onderzoeken tot welk gedrag van ondernemingen dit kan leiden.

Hfst 1 Volkomen concurrentie

Hfst 2 Monopolie

Hfst 3 Monopolistische concurrentie

hfst 4 Oligopolie


Proeftoets Marktgedrag Hfst. 1 en 2

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4349/course/summary/Proeftoets%20Marktgedrag%20Hfst%2012.docx


Powerpoint lesbrief Marktgedrag

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4349/course/summary/Marktgedrag.pptx