Welkom op de website van economie

Loesje

Jaarplanning 2020-2021:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1258/course/summary/jaarplanning%20V6%20eco%2020-21.docx

SE 1: Lesbrieven Levensloop + Vraag en aanbod

SE 2: Lesbrieven Marktgedrag en Mobiliteit

SE 3: Lesbrieven Economische crisis + Wereldeconomie + Ongelijkheid


PTA 20/21 Vwo 6:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1258/course/summary/PTA%20Economie%202020-21%20V6.docx?time=1599647940595

De laatste periode Economie!


Lesbrieven

  • Economische crisis
  • Wereldeconomie
  • Ongelijkheid


Toets

Week 12/13: SE3

Lesbrieven Economische crisis + Wereldeconomie + Ongelijkheid

Tijdsduur 3 lesuren

Weging 25%


Lessenplan periode 3:


Powerpoint Lesbrief Wereldeconomie:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5694/course/summary/Lesbrief%20Wereldeconomie.pptx?time=1614884060898
Powerpoint Lesbrief Economische crisis:

Powerpoint Lesbrief Ongelijkheid:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5694/course/summary/Lesbrief%20ongelijkheid.pptx


Centraal Schriftelijk Examen (CSE) Economie:   Dinsdag 25 mei


                               


Het eerste schoolexamen zal gaan over de lesbrieven
  • Levensloop
  • Vraag en aanbod
Deze lesbrieven zijn al behandeld in V4 en V5. We zullen in deze eerste periode twee weken uittrekken om dit SE voor te bereiden.

De overige weken zullen we aandacht besteden aan de lesbrieven voor SE 2:
  • Marktgedrag
  • Mobiliteit


Studiewijzer periode 1:


LWEO-plus

Dit jaar zullen jullie veel gebruik gaan maken van de site LWEO-plus.
Hierop staan samenvattingen, antwoorden op alle opgaven en oefenmateriaal.
https://login.lweoplus.nl/
                                              

In deze tweede periode komen de volgende twee lesbrieven aan de orde:

  • Lesbrief Marktgedrag
  • Lesbrief Mobiliteit

Beide lesbrieven worden getoetst in toetsweek 2, week 1/2 (Januari 2021), weging 25%


Lessenplan periode 2 2020/2021


Powerpoint Marktgedrag:
Powerpoint Mobiliteit:
Powerpoint Economische crisis: