Welkom op de website van economie

Loesje

Jaarplanning 2018-2019:

Periode 1: Lesbrieven Levensloop + Vraag en aanbod

Periode 2: Lesbrieven Marktgedrag en Mobiliteit

Periode 3: Lesbrieven Economische crisis + Wereldeconomie
PTA 18/19 Vwo 6:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1258/course/summary/PTA%20Economie%202018-19%20V6.docx

In deze eerste periode komen twee lesbrieven aan de orde:

 • Lesbrief Levensloop
 • Lesbrief Vraag en aanbod

Bovendien worden er twee weken uitgetrokken om SE1 voor te bereiden.

Beide lesbrieven worden getoetst in SE-week 1, week 44, weging 25%


Studiewijzer Periode 1 18/19:


Powerpoints

                                              

In deze tweede periode komen de volgende twee lesbrieven aan de orde:

 • Lesbrief Marktgedrag
 • Lesbrief Mobiliteit

Beide lesbrieven worden getoetst in toetsweek 2, week 3 (Januari 2019), weging 25%


Studiewijzer Economie                            Periode 2                                     2018-2019

week

Datum

Lesbrief

Hoofdstuk

Toelichting

46

Vr  16/11

Marktgedrag

1+2

Volkomen concurrentie en monopolie

47

Vr  23/11

 

3+4

Monopolistische concurrentie en oligopolie

48

Vr  30/11

Mobiliteit

1+2

Consumenten- en producentensurplus 

49

Vr  7/12

 

3+4

Overheidsingrijpen en marktmacht 

50

Vr  14/12

5+6

Collectieve goederen, externe effecten, markt of overheid 

51

Vr  21/12

geen les

 

 

52/1

     Kerstvakantie

 

 

 

2

Vr  11/1

Voorbereiden SE

 

oefenen examenopgaven lweo-plus

3

      Toetsweek:    SE 2    Lesbrieven Marktgedrag + Mobiliteit


Aanwijzingen voor de studie:

 1. Lees de tekst van de paragrafen door. Onderstreep/markeer de belangrijke begrippen en berekeningswijzen.
 2. Géén opgaven maken, tenzij je ook al weer wilt weten hoe het werkte.
 3. Maak alle vragen van de zelftest: gesloten vragen om kennis te testen en openvragen voor de vaardigheden. In de les bespreken we telkens die vragen.
 4. Gebruik de leerlingensite op internet van de uitgever LWEO om na te kijken. Let op: analyseer je fouten, niet domweg overschrijven
 5. Neem ten slotte de bladzijde kennen en kunnen door aan het einde van elk hoofdstuk: ken je   die begrippen en kun je die vaardigheden? Als je dat inderdaad kunt, beheers je de stof.

 

Tijdens de lessen:

 • Bespreken we de vragen van de zelftesten.
 • Worden de belangrijkste onderdelen van de verschillende hoofdstukken doorgenomen.

 

                                        

De laatste periode Economie!


Lesbrieven

 • Economische crisis
 • Wereldeconomie


Toets

Week 13: SE3 Lesbrieven Economische crisis en Wereldeconomie, tijdsduur 3 lesuren en weging 25%


Herkansing

week 15: alle schoolexamens van Economie (ook eindcijfer V5) zijn herkansbaar. Stof van de herkansing is alle eindexamenstof Economie. Tijdsduur 3 lesuur.

Centraal schriftelijk examen:

Economie op Dinsdag 14 mei