Praktische opdracht Ma2 Verslag over een maatschappelijk probleem 3 mavo.

Stap 1: Kies een actueel maatschappelijk probleem (n.a.v. een krantenartikel, tv- uitzending, radioprogramma, internet, etc.) en bedenk een hoofdvraag! 

Stap 2: Zoek naar informatie over het maatschappelijk probleem. 

Stap 3: Probeer met die informatie antwoord te geven op de hoofdvraag en deelvragen. De hoofdvraag bedenken jullie zelf, de deelvragen zijn de vragen uit de verschillende invalshoeken (politiek juridische, sociaal economische, sociaal culturele en de vergelijkende invalshoek). Zie ook de sleutelvragen” uit het tekstboek (zie blz. 15). 

Toelichting met betrekking tot de invalshoeken: 

- Politiek juridisch; gaat over wetten/regels m.b.t. het maatschappelijke probleem + wat zijn de opvattingen van 2 verschillende politieke partijen? 

- Sociaal economisch; gaat over geld. Wat zijn de kosten van het probleem (bijv. van de economische schade) en hoeveel geld is er nodig om het probleem op te lossen? 

- Sociaal cultureel; gaat over wie zijn er betrokken en wat zijn de belangen van de betrokkenen? Wie wil wat en waarom? 

- Vergelijkende invalshoek; hierbij kijken jullie of het probleem veranderd of erger is geworden t.o.v. vroeger. En je onderzoekt of het probleem ook in een ander land speelt? 

Stap 4: Lees de tips die gegeven worden voor het maken van een verslag op blz. 14-15 van het tekstboek. Maak een verslag en zorg voor een goede opzet (voorblad, inhoudsopgave, inleiding, kern, conclusie, bronnenlijst). In de inleiding leg je uit waarom jullie voor het onderwerp gekozen hebben en benoemen jullie de hoofd- en deelvragen. In de kern geven jullie antwoord op de deelvragen/sleutelvragen. En in de conclusie geven jullie je eindoordeel/oplossingen en beantwoorden jullie de hoofdvraag. 

Stap 5: Denk na welke bronnen/hulpmiddelen (artikelen, plaatjes, grafieken, tabellen, etc.) jullie gaan gebruiken voor het verslag. 

Beoordeling verslag Inleiding max. 10 p. 

Midden stuk (behandeling van en antwoorden op de analyse vragen) max. 40 p. 

Conclusie max. 20 p. 

Bronnenlijst max. 10 p. 

Uiterlijke vormgeving max. 10 p. 

------------------------ 

Totaal max. 90 punten.

Week 12 Lezen tekstboek blz.