Praktische opdracht Maatschappijleer

Verslag en presentatie van een maatschappelijk probleem

4 Mavo

 

Stap 1: Kies een actueel maatschappelijk probleem (n.a.v. een krantenartikel, tv-

            uitzending, radioprogramma, internet, etc.)

 

Stap 2: Zoek naar informatie over het maatschappelijk probleem.

 

Stap 3: Probeer met die informatie antwoord te geven op de hoofdvraag en deelvragen.
            De hoofdvraag bedenken jullie zelf, de deelvragen zijn de vragen uit de
            verschillende invalshoeken (politiek juridische, sociaal economische, sociaal
            culturele en de vergelijkende invalshoek). Zie ook de sleutelvragen” uit het
            tekstboek (zie blz. 15).

 

Toelichting met betrekking tot de invalshoeken:

 

- Politiek juridisch; gaat over wetten/regels m.b.t. het maatschappelijke probleem + wat zijn de opvattingen van 2 verschillende politieke partijen?

- Sociaal economisch; gaat over geld. Wat zijn de kosten van het probleem (bijv. van de economische schade) en hoeveel geld is er nodig om het probleem op te lossen?

- Sociaal cultureel; gaat over wie zijn er betrokken en wat zijn de belangen van de betrokkenen? Wie wil wat en waarom?

- Vergelijkende invalshoek; hierbij kijken jullie of het probleem veranderd of erger is geworden t.o.v. vroeger. En je onderzoekt of het probleem ook in een ander land speelt?

 

Stap 4: Lees de tips die gegeven worden voor het maken van een verslag en voor het
            houden van een presentatie op blz. 14-15 van het tekstboek. Maak een verslag en
            zorg voor een goede opzet (voorblad, inhoudsopgave, inleiding, kern, conclusie,
            bronnenlijst).

            In de inleiding leg je uit waarom jullie voor het onderwerp gekozen hebben en
            benoemen jullie de hoofd- en deelvragen.
            In de kern geven jullie antwoord op de deelvragen/sleutelvragen.
            En in de conclusie geven jullie je eindoordeel/oplossingen en beantwoorden jullie
            de hoofdvraag.

 

Stap 5: Denk na welke bronnen/hulpmiddelen (artikelen, plaatjes, grafieken, tabellen,
            etc.) jullie gaan gebruiken voor het verslag.

 

Tip:     Zorg er voor dat jullie het publiek betreken bij je presentatie ( PowerPoint,
            filmpjes, opdracht, quiz, stelling, etc.).

 

 

 

Beoordeling verslag

 

Inleiding                                                                                                       max. 10p.

Midden stuk (behandeling van en antwoorden op de analyse vragen)    max. 40p.

Conclusie                                                                                                      max. 20p.

Bronnenlijst                                                                                                 max. 10p.

Uiterlijke vormgeving                                                                                  max. 10p.

                                                                                                          ------------------------

Subtotaal                                                                                            max. 90 punten.

 

Beoordeling presentatie

 

Manier van presenteren (taal, stemgebruik, houding, etc.)                        max. 5p.                                       

Interactie met de klas.                                                                            max. 5p.

                                                                                                          ------------------------

Totaal                                                                                              max. 100 punten.