Studiewijzer              Vak: MAATSCHAPPIJLEER                           Klas: Havo 5       Periode:   1 (tot TW-1 )

 

Week
Datum

Hoofdstuk

Onderwerp

Kernbegrippen/
Leerdoelen

Basis

Herhaling

Verrijking

Week 33

 

Vakantie

 

 

 

Week 34

 

Introductie: Wat is maatschappijleer

Kernbegrippen, analysevragen. Waarheid

vinding

Blz 10 t/m 15

Kennis opdoen over normen en waarden, belangen, macht, veranderingen, hoe analyseer ik vraagstukken

 

 

 

Week 35

Rechtsstaat

H1 Recht en rechtvaardigheid.

Leren wat het idee achter de rechtsstaat is en de oorsprong er van + leren hoe het Nederlandse recht is ingedeeld.

 

Maken: opdr 2,7, 8, 9, 12, 13, 14.

 

Leerling kan uitleggen wat een rechtsstaat is en welke rechtsgebieden er zijn.

Week 36

H2 De grondbeginselen.

Leren over Grondwet en grondrechten. Kennis verzamelen over grondwet en

Sociale grondrechten, discussie over grondwet.

 

 

Maken opdr 2, 5, 9 t/m 14.

 

Leerling kan 3 kenmerken van een rechtsstaat noemen + uitleggen waarom de trias niet zuiver is in Nederland.

 

Week 37

H3 Strafrecht, de opsporing.

 

 

H4 De rechter.

Leren over bescherming door de wet, procesregels, het strafproces zelf, aanhouding en opsporing, vervolging en berechting en daadwerkelijke uitvoerig van de straf.

 

 

 

Leren hoe een rechtszaak verloopt + verschillen tussen rechtbanken kennen.

Maken: opdr 3, 8, 13, 16.

 

 

 

 

 

Maken: opdr 1 t/m 6, 8, 9, 12, 16, 17.

 

Weten hoe het strafproces in elkaar zit + rol van de officier van justitie.

 

Weten welke rechtelijke instantie welke gevallen behandeld.

Week 38

H4 Wie wordt crimineel.

Leren waarom mensen crimineel kunnen worden.

Maken: opdr 19 t/m 23 + video daders.

 

Weten welke wetenschappers welke theorie hebben bedacht.

Week 39

H5 Burgerlijk recht

Wanneer valt een kwestie onder het burgerlijk recht en hoe verloopt zo’n zaak?

Maken: 1 t/m 13.

 

Verschillen kennen tussen burgerlijke- en strafrechtszaken.

Week 40

H6 Nederland, de V.S. en China.

Verschillen tussen de verschillende rechtsstaten aan kunnen geven.

Maken: 4, 5, 7, 8, 11.

 

Welke rechtsstaat is het beste?

Week 41

Regatta vakantie

 

 

 

 

 

Week 42

H7 Rechtsstaat ter discussie.

Op welke manieren kan de rechtsstaat onder druk komen te staan +

discussie over straffen (doodstraf).

Maken opdr 9 t/m 12 (blz 36 – 37)

 

 

Paragraaf 6: opdr 11 t/m 16 (blz 43 – 47)

 

 

 

 

Week 43

Voorbereiden op + SE1

Belangrijkste zaken uit de stof nogmaals bestuderen, herhalingsvragen maken en zaken die niet duidelijk zijn vragen en door docent laten uitleggen. 

 

 

Leerlingen beheersen de stof zodanig dat zij in staat zijn het SE te maken.

Week 44

TW - 1

Toets: Rechtsstaat H1 t/m 7

Tb blz. 28 t/m 59

Wb blz. 22 t/m 66

 

 

 


PTA HAVO 5 2019-2020 Maatschappijleer 

Vak
maatschappijleer


Methode: Thema’s maatschappijleer

Studielasturen:  120
Lesuren per week:  2
 

Periode 

Soort toets (PO,ST) 

Weging 

in %

Beoordeling

Tijdsduur

Herkans-baar 

Onderwerp, 
omschrijving
 

Examen
stof,
 

Domein  

1 

ST

SE-1 

25% 

Dc 

90 min.

ja 

Rechtstaat  

A, B 

1 t/m 3

PO

15%

Dc

 

nee

Analyse maatschappelijk probleem

A, B, C, D, E

 

2 

ST

SE-2 

25% 

Dc 

90 min.

ja 

Parlementaire democratie 

B, C, D 

       2

PO

10%

Dc

 

nee

Politiek debat

A, B, C, D, E

 

3 

ST
SE-3

25% 

Dc 

90 min.

Ja

Pluriforme samenleving

A, D, E 

Men dient gemiddeld minimaal een 5  te halen, om te kunnen slagen. 

Domein A: Vaardigheden 

Domein B: Rechtsstaat 

Domein C: Parlementaire democratie 

Domein D: Pluriforme samenleving. 
Domein E: Verzorgingsstaat

Het afgeronde eindcijfer telt mee in het combinatiecijfer.