Lesdoel

Belangrijke zodat zij weten waar ze rekening mee moeten houden. Informatie over het komende schooljaar met de leerlingen doornemen.

 


Lesdoelen

Kennismaken en programma voor de komende mentorlessen uitleggen.


In deze module wordt een aantal uiteenlopende kennismakingsoefeningen beschreven. Bovendien komen er allerlei werkvormen aan bod die gebruikt kunnen worden om ervoor te zorgen dat leerlingen elkaar beter leren kennen.


Kennismakingsoefenigen spelen een belangrijke rol in de periode van groepsvorming: hoe beter leerlingen elkaar leren kenn, hoe groter de kans op een geode sfeer. Om die redden is het belangrijk om tijdens de eerste drie maanden elke les te beginnen met een kennismakingsoefening.

Lesdoelen

Aan het einde van deze bijeenkomst zijn de volgende doelen behaald:

  • De leerlingen hebben zicht op welke waarden het LB belangrijk vindt;
  • De leerlingen hebben zelf een keuze kunnen maken uit de voor hen belangrijkste waarden;
  • De leerlingen benoemen welke gedragsrichtlijnen passend zijn binnen de genoemde waarden.


Opwarmers (in veel boeken wordt de Engelse term ' energizers' gebruikt) zijn oefeningen die sfeer in de groep brengen, waarbij gelachen kan worden en een aantal van hen is ook geschikt om bepaalde thema's aan te snijden.

Opwarmers worden vaak gebruikt om een mentorles mee te beginnen of ze worden toegpast op momenten dat de sfeer tijdens de les wat inzakt. Of zomaar tussendoor.

Lesdoelen

  • De leerling kan respect tonen naar zijn of haar klasgenoten

  • De leerling kan de geleerde stof toepassen op zijn of haar eigen leven.

  • De leerling kan respectvol omgaan met de geleerde stof.

  • De leerling kan meedoen in verschillende werkvormen. 

  • De leerling kan de mening van andere respecteren.

  • De leerling kan respectvol meedoen in een discussie


Een belangrijk doel van mentorlessen is leerlingen te leren hun zelfvertrouwen te ontwikkelen. In deze module worden oefeningen beschreven die hen in staat stellen hun kwaliteiten en vaardigheden te ontdekken en deze te ontplooien.

Leerlingen leren elkaar ook beter en op een positieve manier kennen, waardoor deze oefeningen vaak een enorm positief effect hebben op de odnerlinge verhoudingen in de groep. De groep wordt hierdoor vaak hechter.


De maatschappij is voortdurend in beweging. Dankzij nieuwe communicatiemiddelen en

informatietechnologie worden mensen steeds mondiger. Ze worden voortdurend geprikkeld door

nieuwe media. Er wordt ook van hen verwacht dat ze op zelfstandige basis maar  ook in team kunnen

werken. Aangezien het onderwijs een afspiegeling is van de maatschappij, moet het up to date blijven.

Didactische werkvormen zijn een belangrijk middel om dit na te streven.

In de blokcursus leercompetenties worden er dan ook tal van werkvormen aangereikt. Deze leggen het

accent op de actieve deelname van de student aan de les, het scheppen van een rijke leeromgeving,

variatie en differentiatie. De werkvormen zijn uitdagend en zoeken aansluiting bij maatschappelijke

tendensen.