In deze module wordt een aantal uiteenlopende kennismakingsoefeningen beschreven. Bovendien komen er allerlei werkvormen aan bod die gebruikt kunnen worden om ervoor te zorgen dat leerlingen elkaar beter leren kennen.


Kennismakingsoefenigen spelen een belangrijke rol in de periode van groepsvorming: hoe beter leerlingen elkaar leren kenn, hoe groter de kans op een geode sfeer. Om die redden is het belangrijk om tijdens de eerste drie maanden elke les te beginnen met een kennismakingsoefening.

In deze module staan opdrachten beschreven om leerlingen op verschillende manieren in subgroepjes te kunnen indelen. Bovendien staan er diverse oefeningen in die tot doel hebben leerlingen te leren samenwerken.

Tijdens de onwtikkeling van het groepsproces , is het van groot belang dat leerlingen in een veilige sfeer leren samenwerken. Daarom zijn de oefeningen, die je kunt doen om subgroepjes te vormen, zo opgezet dat de leerlingen zich Eigen maken dat een indeling op basis van verschillen kan plaatsvinden zonder een oordeel te wellen over die verschillen. Zo wordt de samenwerking tussen leerlingen bevorderd, waardoor in de eertse fasen in het groepsproces goed worden doorlopen. 

Opwarmers (in veel boeken wordt de Engelse term ' energizers' gebruikt) zijn oefeningen die sfeer in de groep brengen, waarbij gelachen kan worden en een aantal van hen is ook geschikt om bepaalde thema's aan te snijden.

Opwarmers worden vaak gebruikt om een mentorles mee te beginnen of ze worden toegpast op momenten dat de sfeer tijdens de les wat inzakt. Of zomaar tussendoor.