In deze periode komen twee onderwerpen aan de orde:

  • GWP Hoofdstuk 7: Pruiken en revoluties
  • GWP Hoofdstuk 8: Burgers en stoommachinesStudiewijzer H5 periode 1:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2697/course/summary/SW%20H5%20Periode%201.docxHoofdstuk 7  Pruiken en revoluties


Het tijdperk van de revoluties: de boeren en burgers in Frankrijk komen in opstand tegen de ongelijkheid en tegen hun koning. Het leidt tot afschaffing van het standensysteem en onthoofding van de koning. We zullen kijken naar de oorzaken van deze bloedige gebeurtenis en naar de gevolgen. De ideëen van de Franse revolutie zouden ook bijdragen aan de afschaffing van het vreselijke systeem van slavenhandel en slavernij. Ook hier zullen we naar kijken.


Antwoorden:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2697/course/summary/Antwoorden%20hfst%207%20opdrachtenboek%20H5.doc


Powerpoint:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2697/course/summary/H7%20Pruiken%20revoluties.pptx

Video bij Hfst 7

https://schooltv.nl/video/histoclips-de-franse-revolutie/Hoofdstuk 8  Burgers en stoommachines

In dit hoofdstuk bestuderen we de enorme verandering die plaatsvond in het dagelijks leven van de mensen in de 19e eeuw in Europa: van werken en leven op het platteland naar werken in fabrieken en mijnen en leven in vieze steden. Een verandering die het gevolg was van een reeks uitvindingen waarvan die van de stoommachine de belangrijkste was. De industriele revolutie, zo noemen we deze verandering. Een ontwikkeling die ook ingrijpende gevolgen zou hebben voor de mensen die in Azie en Afrika leefden. Tenslotte kijken we naar het ontstaan van belangrijke politieke stromingen als het nationalisme, liberalisme en socialisme.Antwoorden Hfst 8:

Powerpoint Hfst 8:

Video:
https://schooltv.nl/video/histoclips-afl-8-de-industriele-revolutie/