In deze periode zullen we de geschiedenis van de eerste en tweede wereldoorlog onderzoeken. Twee gruwelijke oorlogen. Wat waren de oorzaken van beide oorlogen, hoe verliepen beide oorlogen en welke gevolgen hadden ze? En we vragen ons af hoe het mogelijk is dat mensen elkaar zulke wreedheden kunnen aandoen.


Hoofdstuk 9  De wereld in de tijd van de wereldoorlogen


Week 46:  Paragraaf 1

Week 47 t/m 49:  Paragraaf 2+3+4

Week 49:  Paragraaf 5

Week 50:  Paragraaf 6

Week 51:  Paragraaf 7

Week 2:    Voorbereiden SE

Week 3:    SE 2


SE 2

Het schoolexamen gaat over de paragrafen 1 t/m 7 van hoofdstuk 9.  De toets vindt plaats in toetsweek 2 (week 3 januari 2019).

De toets duurt 2 lesuren en telt mee voor 20%


Voorbereiding SE 2:


Studiewijzer Periode 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4343/course/summary/SW%20H5%20Periode%202.docx


Antwoorden Hfst 9:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4343/course/summary/Antwoorden%20havo%20opdrachtenboek%20h09.doc


Powerpoint Hfst 9:

Video's bij Hfst 9:

Eerste wereldoorlog: https://schooltv.nl/video/ten-oorlog-de-eerste-wereldoorlog/#q=eerste%20wereldoorlog

Russische revolutie:

Stalin:  https://www.youtube.com/watch?v=sr0hi4ARj6E

Sovjet Unie 1234:  https://www.youtube.com/watch?v=ju4EThqI2XQ

Mussolini: https://www.youtube.com/watch?v=uSuO2oOwZq4

Duitsland 1918-1933: https://schooltv.nl/video/histoclips-hoe-kwam-hitler-aan-de-macht/#q=hitler

Duitsland 1933-1939: https://schooltv.nl/video/histoclips-duitsland-onder-hitler/#q=hitler

Gandhi: https://schooltv.nl/video/mahatma-gandhi-symbool-van-de-indiase-onafhankelijkheid/playlist/166/

Tweede wereldoorlog: https://schooltv.nl/video/histoclips-de-tweede-wereldoorlog/#q=hitler

Atoombom:

Atoombom:

Holocaust: https://schooltv.nl/video/histoclips-holocaust/#q=holocaust