De laatste periode voor het vak Geschiedenis!

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Dekolonisatie (GWP 10.1)
  • Koude oorlog (GWP 10.2)
  • Geschiedenis van de Antillen deel 2
  • Geschiedenis van Zuid- en Midden-Amerika

Toetsen
  • Dinsdag 19 maart: inleveren praktische opdracht. Dit is een onderzoek dat kan gaan over elk onderwerp dat niet in de lessen behandeld is. Zie informatie hieronder
  • 25-29 maart: SE 3 Geschiedenis Werkplaats Hfst. 10.1 en 10.2 + Geschiedenis van de Antillen deel 1+2 + Geschiedenis van Zuid- en Midden-Amerika
  • 10-12 april: herkansing geschiedenis over Hfst 5 t/m 10 van Geschiedenis Werkplaats
  • 2+3+6 mei: Mondeling examen (Hfst 5/10 GWP + Geschiedenis vd Antillen 1+2 en Geschiedenis van Zuid- en Midden-Amerika)


Studiewijzer

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/SW%20H5%20periode%203%202019.docx
Geschiedenis van de Antillen

(Deel 1)


(Deel 2)

Praktische opdracht: Onderzoek

Je mag elk onderwerp kiezen dat niet in de les is behandeld. Je werkt alleen.

Je laat je hoofdvraag en deelvragen door de docent goedkeuren.

Je werkstuk moet minimaal 3 pagina's A4 (lettertype Arial 12) tekst bevatten en moet een inleiding, uitwerking en conclusie bevatten. Ook moet duidelijk zijn aangegeven welke bronnen je hebt gebruikt.

Het beoordelingsmodel: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/PO%20H5%20vrij%20onderwerp%20mrt%2019.docxGeschiedenis van Zuid- en Midden-Amerika

Boekje: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/Zuid-%20en%20Midden-Amerika.docx


Powerpoints Geschiedenis Werkplaats
Hfst 5: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/H5%20Ontdekkers%20en%20Hervormers.pptx

Hfst 6: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/H6%20Regenten%20en%20vorsten.pptx

Hfst 7: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/H7%20Pruiken%20en%20revoluties.pptx

Hfst 8: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/H8%20Burgers%20en%20stoommachines.pptx

Hfst 9: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/H9%20Tijd%20van%20de%20Wererldoorlogen.pptx?time=1549387970411

Hfst 10: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/H10%20Dekolonisatie%20en%20Koude%20Oorlog.pptx?time=1549387869744


Video

Tweede wereldoorlog: https://www.youtube.com/watch?v=FI5TCmxLbKw&t=21s

Holocaust: https://www.youtube.com/watch?v=faK0goHskZM&t=26s

Koude oorlog: https://www.youtube.com/watch?v=DmRfk0qIuqY&t=29s

Dekolonisatie: https://www.youtube.com/watch?v=CRlSTQU_Aww&t=177s