In deze periode behandelen we:

  • Hoofdstuk 3: Monniken en ridders
  • Hoofdstuk 4: Steden en staten
  • Hoofdstuk 5: Ontdekkers en hervormers
  • Presentatie onderzoek 'Bekende Bonairianen'


Studiewijzer:

H4 groep a:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/SW%20H4%20Periode%202%20ges%20a.docx

H4 groep b:Hoofdstuk 3  Monniken en ridders

Dit hoofdstuk gaat over de vroege middeleeuwen, de periode in de geschiedenis waarin in West-Europa een chaos ontstond na de val van het Romeinse Rijk. Er waren veel oorlogen, handel en nijverheid verdwenen en steden en wegen raakten in verval. Iedereen moest weer gaan leven van de landbouw.

Boeren zochten bescherming bij een rijke boer in de buurt. Deze wilde hen wel bescherming bieden, als ze in ruil werkzaamheden voor hem verrichten en producten aan hem leverden. Het hofstelsel ontstond, waarin de boeren als horigen verplicht waren om herendiensten te verrichten voor hun heer en het domein alleen nog maar met toestemming van die heer mochten verlaten. Koningen probeerden via het leenstelsel hun land te besturen en rust te brengen. Aanvankelijk werkte dat goed, maar na verloop van tijd keerden de leenmannen zich tegen hun koning en tegen elkaar en ontstonden weer oorlogen en chaos.


Studieplanning en toets

Week 45: Paragraaf 1 De islam

Week 46: Paragraaf 2 Het hofstelsel

Week 47: Paragraaf 3 Het leenstelsel

De toets over hoofdstuk 3 vindt plaats in week 48Powerpoint Hfst 3:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/H3%20Monniken%20en%20Ridders.pptx?time=1542022426131

Video:

Islam:   https://schooltv.nl/video/heilige-huisjes-moskee/#q=islamHoofdstuk 4  Steden en staten

Dit hoofdstuk gaat over de late middeleeuwen, de periode in de geschiedenis waarin in West-Europa weer steden ontstonden en de koningen in de meeste landen er langzamerhand in slaagden om de baas te worden in hun hele land. De steden geven hun brugers meer vrijheid dan ze als boeren hadden. De burgers gaan zich organiseren in gilden. De adel raakte dus een stukje van haar macht kwijt aan de steden, maar ook aan de koningen. Die gaan steeds meer zelf hun land besturen, zonder hulp van leenmannen maar met eigen legers.

In de middeleeuwen is het geloof en dus ook de kerk, heel belangrijk. De paus vindt dat hij als plaatsvervanger van God op aarde de belangrijkste persoon is, maar daar zijn koningen het niet mee eens. Er ontstaat ruzie tussen de paus en sommige koningen. Het belang van het geloof blijkt ook uit de kruistochten: duizenden gelovige Europeanen trekken naar Jeruzalem om "het heilige land" te bevrijden van de moslims. Als je sterft in deze 'heilige oorlog' ga je direct naar de hemel, geloven de mensen.


Studieplanning en toets

Week 50: Paragraaf 1 De opkomst van de steden

Week 51: Paragraaf 2 De stedelijke burgerij

Week 4: Paragraaf 3 Staatsvorming en centralisatie

week 5: Paragraaf 4 Kerk en staat


De toets over hoofdstuk 4 vindt plaats in week 6


Antwoorden Hfst 4:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H4-antwoorden.docx


Powerpoint Hfst 4:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/H4%20Steden%20en%20staten.pptx

Video:Hoofdstuk 5: Ontdekkers en hervormers

Beinvloed door het nieuwe denken en het nieuwe wereldbeeld dat door de Renaissance ontstaan is, gaan de mensen de wereld om hen heen verklaren en ontdekken. Nieuwsgierigheid en zucht naar rijkdom doen de Europeanen de rest van Afrika en Azie ontdekken en zelfs een nieuw continent, Amerika. Het nieuwe denken leidt ook tot een groeiende kritiek op de christelijke kerk. Deze beweging om de kerk te hervormen leidt uiteindelijk tot een splitsing in de christelijke kerk tussen katholieken en protestanten. Dit zou zelfs leiden tot burgeroorlogen en ook een van de belangrijkste oorzaken zijn van het ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staat: de "Republiek der zeven verenigde Nederlanden".


Powerpoint Hfst 5

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/H5%20Ontdekkers%20en%20Hervormers.pptx

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/H5%20Renaissance%20kunst.pptxAntwoorden Hfst 5

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H5-antwoorden.docxOnderzoek 'Bekende Bonairianen'

We beginnen in deze eerste periode aan een onderzoek naar bekende Bonairianen. Namelijk die Bonairianen waarnaar een straat is vernoemd: Kaya Gobernador C. Debrot, Bulevar J. Abraham, Kaya L.D. Gerharts, ........
Wie waren deze personen, wanneer leefden ze en wat hebben ze gedaan om op een straatnaambordje te komen?

Je gaat dit in tweetallen onderzoeken. Het resultaat ga je in twee stappen presenteren:
  1. Dinsdag 4 december inleveren schriftelijk verslag van het onderzoek
  2. Toetsweek 2, week 3 januari 2019, inleveren definitieve verslag en presentatie aan de groep mbv powerpoint.

Onderzoeksopdracht:

Websites voor je onderzoek:

Begin met een bezoek aan DROB (boven Akkerman) en vraag naar het besluit van het openbaar lichaam (eilandgebied) om een straat die betreffende naam te geven. In dat besluit staat uitgelegd waarom de straat naar die persoon vernoemd wordt.

Bronnen aangeleverd door DROB:

Denk ook aan de Encyclopedie van de Nederlandse Antillen in lokaal 13.
Hulp kun je tenslotte ook krijgen van Boi Antoin: Kantoor Extra, Kaya Irlanda z/n, tel.
7178482