In Vwo 4 hebben we de geschiedenis van de Antillen tot aan de afschaffing van de slavernij bekeken. We kijken nu naar de geschiedenis van de Antillen daarna. Hoe verging het de vrijgemaakte slaven, welke belangrijke ontwikkelingen vonden plaats in de 20 e eeuw op de eilanden en wanneer en waarom vielen de Nederlandse Antillen uiteen?


Bestudeer hiertoe het stencil Geschiedenis van de Antillen deel 2 en maak de bijbehorende vragen en opdrachten uit het werkboek.


Geschiedenis van de Antillen deel 1: 

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7535/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%201.docx

Geschiedenis van de Antillen deel 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7535/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%202.docx

Vragenstencil bij Geschiedenis van de Antillen deel 1:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7535/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%201%20Vragenstencil%20Mavo%202.docx

Vragenstencil bij Geschiedenis van de Antillen deel 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7535/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%202%20Vragenstencil.docx

Powerpoint Geschiedenis van de Antillen deel 1:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7535/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%201.pptx

Powerpoint Geschiedenis van de Antillen deel 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7535/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%202.pptx


Praktische opdracht

Maak een powerpoint over de Geschiedenis van Bonaire aan de hand van onderstaande twee bronnen. Gebruik ook andere bronnen, bijvoorbeeld fotomateriaal, die te vinden zijn bij Archivoboneiru.


Tijdschrift Neerlandia, blz. 189 t/m 217 over Bonaire 100 jaar geleden:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7535/course/summary/Tijdschrift%20Neerlandia%201907%20over%20Bonaire.pdf


J. Hartog over de geschiedenis van Bonaire:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7535/course/summary/J%20Hartog%20Geschiedenis%20van%20Bonaire.pdf


Overig materiaal:

http://www.archivoboneiru.com/