Welkom op de website voor M&O


Jaarplanning (nieuwe hoofdstukken)

Periode 1:  Hfst 11 + 47

Periode 2:  Hfst 27 t/m 31

Periode 3:  Herhalen alle stof deel 1 + 2PTA Vwo 6 M&O 18/19

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1746/course/summary/PTA%20MO%202018-19%20V6.docx


Voorbereiding Schoolexamens

In de tweede periode zullen we nog drie nieuwe hoofdstukken bestuderen: hoofdstuk 29 t/m 31


Planning periode 2
 • Week 46 (13+16 nov):  Hoofdstuk 29 Par 1+2+3
 • Week 47 (20+23 nov):  Hoofdstuk 29 Par 4
 • Week 48 (27+30 nov):  Hoofdstuk 30 Par 1+2+3
 • Week 49 (4+7 dec):      Hoofdstuk 30 Par 3+4
 • Week 50 (11+14 dec):  Hoofdstuk 31 Par 1 t/m 5
 • Week 51 (18 dec):        Voorbereiden SE
 • Week  2  (8+11 jan):    Voorbereiden SE
 • Week  3:   SE 2


SE-2

Hoofdstuk 27 t/m 34 + Hoofdstuk 41 t/m 46 (deel 2)

 • Hoofdstuk 32/34 gaat over permanentie op balans en resultatenrekening, transitorische posten, liquiditeitsbegroting en stichting/vereniging
 • Hoofdstuk 41/46 gaat over de externe balans en resultatenrekening en over kengetallen met betrekking tot de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

Studiewijzer Hfst 29+30+31


In de eerste periode zullen we twee nieuwe hoofdstukken in deel 2 bestuderen:

 • Hoofdstuk 47
 • Hoofdstuk 27+28
verder zullen we ons voorbereiden op SE1


SE-1

Hoofdstuk 10 t/m 16 + 22 t/m 26 (deel 1) + Hoofdstuk 47 (deel 2)

Tijdsduur van de toets: 3 lesuren

Wegingsfactor: 25%


Studiewijzer Periode 1

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/3855/course/summary/SW%20V6%20Periode%201%20Hoofdstuk%2047-27-28.docx


Voorbereiding SE-1

In deze bijlage vind je een overzicht van examenopgaven die je kunt oefenen om het schoolexamen voor te bereiden:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/3855/course/summary/V6%20voorbereiding%20SE%201%20%2B%202.xlsx


Powerpoint

Hoofdstuk 47: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/3855/course/summary/H47%20vwo%20Investeringsselectie%20vwo.pptx


Laatste periode voor M&O!


Daarin gaan we ons voorbereiden voor het centraal schriftelijk examen


Toetsen:

Week 13: SE3 Alle stof CSE M&O V6 (25%)

Dinsdag 21 mei 2019: Centraal Schriftelijk Examen M&O Vwo


Studiewijzer