In de eerste periode zullen we twee nieuwe hoofdstukken in deel 2 bestuderen:

  • Hoofdstuk 47
  • Hoofdstuk 27+28
verder zullen we ons voorbereiden op SE1


SE-1

Hoofdstuk 10 t/m 16 + 22 t/m 26 (deel 1) + Hoofdstuk 47 (deel 2)

Tijdsduur van de toets: 3 lesuren

Wegingsfactor: 25%


Studiewijzer Periode 1

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/3855/course/summary/SW%20V6%20Periode%201%20Hoofdstuk%2047-27-28.docx


Voorbereiding SE-1

In deze bijlage vind je een overzicht van examenopgaven die je kunt oefenen om het schoolexamen voor te bereiden:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/3855/course/summary/V6%20voorbereiding%20SE%201%20%2B%202.xlsx


Powerpoint

Hoofdstuk 47: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/3855/course/summary/H47%20vwo%20Investeringsselectie%20vwo.pptx