Studiewijzer periode 1:In deze periode komen de volgende lesbrieven aan de orde:
  • Rekonomie
  • Vraag en aanbod


Bij elke lesbrief horen uitwerkingenboekjes. Gebruik deze op een juiste wijze: niet domweg antwoorden overschrijven, maar probeer te begrijpen waarom dat antwoord beter is dan het jouwe. Bedenk waarom jij een fout gemaakt had. Zo leer van van je fouten en dat is de enige manier waarop we iets kunnen leren.

Kennen en kunnen
Aan het eind van elk hoofdstuk staat een overzicht van wat je moet kennen en kunnen. Een ideaal overzicht om te gebruiken ter voorbereiding van een toets!

                                             

Oefentoets Rekonomie:


Powerpoint Lesbrief Vraag en aanbod:


Antwoorden zelftest Hfst 2

2.41 

f) Aantal consumenten, inkomen van de consumenten, prijs van andere produkten

g)Er worden meer producten gevraagd; dit kan komen door een stijging van het aantal consumenten of door een stijging van het inkomen van de consumenten.


2.42

a) luxe goed, want er is sprake van een drempelinkomen. Als Y 20.000 is Qv nul,dus pas bij een hoger inkomen dan €20.000 zullen er producten gevraagd worden.

b) Als Y = € 40.000 dan is C = 1000 

en als Y = € 50.000 dan is C = 1500.

          Y = + 25%             C = + 50%

    Ey= +50%/+25% = +2