In deze periode gaan we verder met de lesbrief Vraag en aanbod en starten we met de lesbrief Marktgedrag.


Studiewijzer periode 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4349/course/summary/SW%20V45%201819%20Periode%202.docx


Er zijn twee toetsen in deze periode:

  • Toetsweek 2 (3e week januari 2019): Lesbrief Vraag en aanbod Hfst 1 t/m 6 (2x)
  • Vrijdag 22 februari: Lesbrief Marktgedrag Hfst 1 en 2 (1x)


Toetsen kun je het beste op de volgende wijze voorbereiden:

  1. Bestudeer Kennen en kunnen aan het eind van elk hoofdstuk: de hier genoemde begrippen moet je kennen en kunnen toepassen en de vaardigheden genoemd onder 'kunnen' moet je kunnen toepassen en weten in welke situaties je die moet toepassen.
  2. Oefen nogmaals met de vragen van de zelftest.
  3. Tenslotte kan je nog op internet kijken naar filmpjes die stof uitleggen of oefenopgaven opzoeken.Lesbrief Vraag en aanbod

In hoofdstuk 1 en 2 hebben we het gedrag van consumenten, de vraag naar goederen en de verschillende elasticiteiten onderzocht.

In de hoofdstukken 3 en 4 onderzoeken we het gedrag van producenten, analyseren we de kosten en opbrengsten van een onderneming en kijken we tot welk aanbod van goederen dat kan leiden.

In hoofdstuk 5 brengen we de vraag naar en het aanbod van goederen bij elkaar op de goederen- of dienstenmarkt en onderzoeken we welk resultaat dat kan hebben.

In hoofdstuk 6 onderzoeken we een aantal bijzondere markten, zoals de arbeidsmarkt, de vermogensmarkt en de valutamarkt.


Powerpoint Lesbrief Vraag en aanbod

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4349/course/summary/Vraag%20en%20aanbod.pptx?time=1542974767325


Proeftoets Economie Hfst 3

Vragen:  https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4349/course/summary/V45%20Eco%20VA%20Hfst%203%20proeftoets%20vragen.docx

Antwoorden: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4349/course/summary/V45%20Eco%20VA%20Hfst%203%20proeftoets%20antwoorden.docx


Differentiëren (extra uitleg)

https://www.economielokaal.nl/ndifferentieren/Lesbrief Marktgedrag

In deze lesbrief onderzoeken we welke strategien ondernemingen hanteren in hun concurrentiestrijd met andere ondernemingen. Dat zal afhangen van de marktvorm waarop een bedrijf werkzaam is. Per marktvorm zullen we onderzoeken tot welk gedrag van ondernemingen dit kan leiden.

Hfst 1 Volkomen concurrentie

Hfst 2 Monopolie

Hfst 3 Monopolistische concurrentie

hfst 4 Oligopolie


Proeftoets Marktgedrag Hfst. 1 en 2

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4349/course/summary/Proeftoets%20Marktgedrag%20Hfst%2012.docx


Powerpoint lesbrief Marktgedrag

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4349/course/summary/Marktgedrag.pptx