In periode 3 komen de volgende zaken aan de orde:
  • afronden lesbrieven Marktgedrag en Vraag en aanbod
  • Lesbrief Ongelijkheid
  • Praktisch opdracht: Duurzaam Bonaire 

Toetsen:
Vrijdag 3 mei: Lesbrieven Marktgedrag Hfst 1 t/m 3                             + Vraag en Aanbod 6 (2x)
Vrijdag 7 juni: Praktische opdracht Duurzaam Bonaire (1x)
Toetsweek 3:  V4  Lesbrief Ongelijkheid (2x)
                       V5  Lesbrieven Vraag en aanbod + Marktgedrag + Ongelijkheid (2x)