In deze eerste periode komen twee lesbrieven aan de orde:

  • Lesbrief Levensloop
  • Lesbrief Vraag en aanbod

Bovendien worden er twee weken uitgetrokken om SE1 voor te bereiden.

Beide lesbrieven worden getoetst in SE-week 1, week 44, weging 25%


Studiewijzer Periode 1 18/19:


Powerpoints