De laatste periode Economie!


Lesbrieven

  • Economische crisis
  • Wereldeconomie


Toets

Week 13: SE3 Lesbrieven Economische crisis en Wereldeconomie, tijdsduur 3 lesuren en weging 25%


Herkansing

week 15: alle schoolexamens van Economie (ook eindcijfer V5) zijn herkansbaar. Stof van de herkansing is alle eindexamenstof Economie. Tijdsduur 3 lesuur.

Centraal schriftelijk examen:

Economie op Dinsdag 14 mei