In de eerste periode behandelen we 2 hoofdstukken, Hoofdstuk 25 en 27, die beide getoetst worden in SE-week 1 (eind oktober).

H5 heeft 4 uur les per week:

 • 1 uur zonder vwo (H5-uur)
 • 1 enkel uur met vwo 4 en 5
 • 1 blokuur met vwo 4 en 5


H5-uur

In het H5-uur beginnen we de eerste weken met een analyse van het centraal schriftelijk examen: wat ging er fout en waarom?

Vanaf week 38 zullen we aan twee zaken aandacht besteden:

 • Vragen over en extra oefenen met Hoofdstuk 25 en 27
 • De eerste Praktische Opdracht (PO1): het studiebudget. Deze opdracht moet je uiterlijk 1 december 2017 inleveren.

Beschrijving van PO1: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/3362/course/summary/PO%201%20MO%20H5%201718.docx
Hoofdstuk 25

In dit hoofdstuk leer je hoe permanentie in de balans en resultatenrekening verwerkt wordt en hoe je een liquiditeutsbegroting moet maken.


Studieplanning

Week 35: Paragraaf 1+2

Week 36: Paragraaf 3

Week 37: Paragraaf 4

Dit hoofdstuk wordt getoetst samen met Hoofdstuk 27 in toetsweek 1, eind oktober


Studiewijzer

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/3362/course/summary/SW%20HV5%20Hoofdstuk%2025.docx


Powerpoints Hfst 25


Examenopgaven Hfst 25

https://www.examenblad.nl/examen/management-en-organisatie-havo/2017/havo?topparent=vg41h1h4i9qd

 • '17-II-6
 • '16-II-2
 • '15-II-4+6
 • '14-I-3+4
 • '13-II-3
 • '13-I-6Hoofdstuk 27

In dit hoofdstuk leer je hoe de boekhouding van een vereniging of stichting in elkaar zit. Je leert wat een kassaldo is en overzichten opstellen zoals een staat van baten en lasten, een staat van ontvangsten en uitgaven en natuurlijk een balans.


Studieplanning

Week 38: Paragraaf 1+2

Week 39: Paragraaf 2+3

Week 40: Paragraaf 4+proefwerktraining

Week 42: Voorbereiden SE-1 over Hoofdstuk 25+27

Week 43: Voorbereiden SE-1 over Hoofdstuk 25+27

Week 44: SE-1


Studiewijzer

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/3362/course/summary/SW%20HV5%20Hoofdstuk%2027.docx


Powerpoint Hfst 27


Extra opgave Hfst 27

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/3362/course/summary/H27%20extra%20opgave.docx

(met uitwerkingen)


Examenopgaven Hfst 27

https://www.examenblad.nl/examen/management-en-organisatie-havo/2017/havo?topparent=vg41h1h4i9qd

 • '17-II-4
 • '17-I-3
 • '16-I-3
 • '15-I-3
 • '14-II-6
 • '13-II-5
 • '13-I-4