Welkom op de startpagina van Geschiedenis Havo 4.


Planning voor het hele jaar:

Periode 1:  GWP Hfst 1 + 2

Periode 2:  GWP Hfst 3 + 4 + onderzoek

Periode 3:  GWP Hfst 5 + 6PTA

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1740/course/summary/PTA%20%20H4%20%2019-20%20ges.docx


                  


In deze periode behandelen we:

 • Hoofdstuk 3: Monniken en ridders
 • Hoofdstuk 4: Steden en staten
 • Hoofdstuk 5: Ontdekkers en hervormers
 • Presentatie onderzoek 'Oude foto's'


Lessenplan periode 2:

Studiewijzer:Hoofdstuk 3  Monniken en ridders

Dit hoofdstuk gaat over de vroege middeleeuwen, de periode in de geschiedenis waarin in West-Europa een chaos ontstond na de val van het Romeinse Rijk. Er waren veel oorlogen, handel en nijverheid verdwenen en steden en wegen raakten in verval. Iedereen moest weer gaan leven van de landbouw.

Boeren zochten bescherming bij een rijke boer in de buurt. Deze wilde hen wel bescherming bieden, als ze in ruil werkzaamheden voor hem verrichten en producten aan hem leverden. Het hofstelsel ontstond, waarin de boeren als horigen verplicht waren om herendiensten te verrichten voor hun heer en het domein alleen nog maar met toestemming van die heer mochten verlaten. Koningen probeerden via het leenstelsel hun land te besturen en rust te brengen. Aanvankelijk werkte dat goed, maar na verloop van tijd keerden de leenmannen zich tegen hun koning en tegen elkaar en ontstonden weer oorlogen en chaos.


Studieplanning en toets

Week 45: Paragraaf 1 De islam

Week 46: Paragraaf 2 Het hofstelsel

Week 47: Paragraaf 3 Het leenstelsel

De toets over hoofdstuk 3 vindt plaats in week 48Powerpoint Hfst 3:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/H3%20Monniken%20en%20Ridders.pptx?time=1573701366039
Video:

Islam:   https://schooltv.nl/video/heilige-huisjes-moskee/#q=islamHoofdstuk 4  Steden en staten

Dit hoofdstuk gaat over de late middeleeuwen, de periode in de geschiedenis waarin in West-Europa weer steden ontstonden en de koningen in de meeste landen er langzamerhand in slaagden om de baas te worden in hun hele land. De steden geven hun brugers meer vrijheid dan ze als boeren hadden. De burgers gaan zich organiseren in gilden. De adel raakte dus een stukje van haar macht kwijt aan de steden, maar ook aan de koningen. Die gaan steeds meer zelf hun land besturen, zonder hulp van leenmannen maar met eigen legers.

In de middeleeuwen is het geloof en dus ook de kerk, heel belangrijk. De paus vindt dat hij als plaatsvervanger van God op aarde de belangrijkste persoon is, maar daar zijn koningen het niet mee eens. Er ontstaat ruzie tussen de paus en sommige koningen. Het belang van het geloof blijkt ook uit de kruistochten: duizenden gelovige Europeanen trekken naar Jeruzalem om "het heilige land" te bevrijden van de moslims. Als je sterft in deze 'heilige oorlog' ga je direct naar de hemel, geloven de mensen.


Studieplanning en toets

Week 50: Paragraaf 1 De opkomst van de steden

Week 51: Paragraaf 2 De stedelijke burgerij

Week 4: Paragraaf 3 Staatsvorming en centralisatie

week 5: Paragraaf 4 Kerk en staat


De toets over hoofdstuk 4 vindt plaats in week 6


Antwoorden Hfst 4:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H4-antwoorden.docx


Powerpoint Hfst 4:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/H4%20Steden%20en%20staten.pptx?time=1576200209633

Video:Hoofdstuk 5: Ontdekkers en hervormers

Beinvloed door het nieuwe denken en het nieuwe wereldbeeld dat door de Renaissance ontstaan is, gaan de mensen de wereld om hen heen verklaren en ontdekken. Nieuwsgierigheid en zucht naar rijkdom doen de Europeanen de rest van Afrika en Azie ontdekken en zelfs een nieuw continent, Amerika. Het nieuwe denken leidt ook tot een groeiende kritiek op de christelijke kerk. Deze beweging om de kerk te hervormen leidt uiteindelijk tot een splitsing in de christelijke kerk tussen katholieken en protestanten. Dit zou zelfs leiden tot burgeroorlogen en ook een van de belangrijkste oorzaken zijn van het ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staat: de "Republiek der zeven verenigde Nederlanden".


Powerpoint Hfst 5

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/H5%20Ontdekkers%20en%20Hervormers.pptx

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/H5%20Renaissance%20kunst.pptxAntwoorden Hfst 5

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H5-antwoorden.docxOnderzoek: Oude foto's

De opdracht vind je in de link hieronder. Afronding en presentatie van het onderzoek vinden plaats tijdens toetsweek 2 in januari 2020.

In deze periode komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Hoofdstuk 5: Ontdekkers en hervormers
 • Hoofdstuk 6: regenten en vorsten
 • Geschiedenis van de Antillen deel 2

Lessenplan periode 3:

Studiewijzer:

 

Hoofdstuk 5  Ontdekkers en hervormersmadonna met kind Lippi


In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 1. De renaissance
 2. De ontdekkingsreizen
 3. De kerhervorming
 4. het ontstaan van Nederland als zelfstandige staat


Antwoorden Hfst 5:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5632/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H5-antwoorden.docx
Powerpoint:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5632/course/summary/H5%20Ontdekkers%20en%20Hervormers.pptx?time=1552240445431

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5632/course/summary/H5%20Renaissance%20kunst.pptx

Video:

Columbus: https://www.youtube.com/watch?v=AzpDclUsxY0

Luther: https://www.youtube.com/watch?v=uPJKDWj8X3I


Hoofdstuk 6   Regenten en vorsten

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 1. Ontstaan van een wereldeconomie
 2. Gouden Eeuw in de Republiek der Nederlanden
 3. Lodewijk XIV en het absolutisme
 4. De wetenschappijle revolutie


Antwoorden Hfst 6:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5632/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H6-antwoorden.docx


Powerpoint:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5632/course/summary/H6%20Regenten%20en%20vorsten.pptx


Video:

VOC 1: https://www.youtube.com/watch?v=CJhtOm3cqPs

VOC 2: https://www.youtube.com/watch?v=CyxrPNWprr0

Lodewijk XIV: https://www.youtube.com/watch?v=8iuwheXHvFsGeschiedenis van de Antillen

We bestuderen de geschiedenis van de Antillen na de afschaffing van de slavernij. Via de komst van de raffinaderijen naar Curacao en Aruba en de tweede wereldoorlog, gaan we naar het 'Statuut' en heteinde van het kolonialisme, de opstand op Curacao in mei 1969, de 'status aparte' van Aruba naar het einde van de Nederlandse Antillen op 10-10-10.


Powerpoint:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5632/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%202.pptx

Antwoorden:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5632/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20Antwoorden%20deel%202.pptx

  

In Periode 1 bestuderen we de volgende onderwerpen:

 • GWP Hoofdstuk 1: Jagers en boeren
 • GWP Hoofdstuk 2: Grieken en Romeinen
 • Start met onderzoek

Lessenplan periode 1:

Studiewijzer:Hoofdstuk 1 Jagers en boeren

Dit hoofdstuk gaat over de pre-historie, de periode in de geschiedenis waarin nog geen sprake is van geschreven bronnen. In deze periode leefden de mensen aanvankelijk van jagen en het verzamelen van voedsel. Ze hadden geen vaste woonplaats. We zullen er achter komen wanneer en hoe deze mensen ontdekt hebben dat ze ook konden leven van akkerbouw en veeteelt. Ze werden boeren. Tenslotte zullen we zien dat er na verloop van tijd mensen andere beroepen gingen uitoefenen zoals handelaar, kleermaker en houtbewerker en in steden gingen wonen in plaats van op het platteland.


https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2693/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H1-antwoorden.docx

Powerpoint hoofdstuk 1:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2693/course/summary/H1%20tijd%20van%20jagers%20en%20boeren.pptx?time=1568075106652Hoofdstuk 2: Grieken en Romeinen

Dit hoofdstuk gaat over de tijd van de Grieken en Romeinen, de klassieke oudheid. We zullen zien hoe de oude Grieken leefden en dat we veel van wat we nu weten en hoe we nu denken, aan hen te danken hebben: democratie en wetenschappelijk denken bijvoorbeeld, maar je kan ook denken aan de Olympische spelen en bepaalde bouwstijlen. De Romeinen waren grote bewonderaars van de Grieken. Zij slaagden erin een groot deel van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten te veroveren en langdurig te besturen. Zij hebben daardoor ervoor gezorgd dat die kennis van de Grieken verspreid werd en nog steeds dagelijks te merken is. Ook de verspreiding van het christendom zou niet mogelijk zijn geweest zonder de bijdrage die de Romeinen aan de geschiedenis hebben geleverd.Antwoorden hoofdstuk 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2693/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H2-antwoorden.docx


Powerpoint hoofdstuk 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2693/course/summary/H2%20Grieken%20en%20Romeinen.pptx?time=1571502531329


Onderzoek

Onderwerp en werkwijze moeten nog worden vastgesteld.
De afronding en presentatie vinden plaats in periode 2, tijdens toetsweek 2 in januari2020.