Welkom op de startpagina van Geschiedenis Havo 4.


Planning voor het hele jaar:
 • Periode 1:  GWP Hfst 1 + 2 + onderzoek
 • Periode 2:  GWP Hfst 5+6
 • Periode 3:  GWP Hfst 7 + Geschiedenis vd Antillen + Bolivar

Jaarplanning: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1740/course/summary/Jaarplanning%20H4%2020-21.docx


PTA Havo 4 20-21

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1740/course/summary/PTA%20%20H4%20%2020-21%20ges.docx                


In Periode 1 bestuderen we de volgende onderwerpen:

 • GWP Hoofdstuk 1: Jagers en boeren
 • GWP Hoofdstuk 2: Grieken en Romeinen
 • Onderzoek: De VS

Studiewijzers:

Hoofdstuk 1 Jagers en boeren

Dit hoofdstuk gaat over de pre-historie, de periode in de geschiedenis waarin nog geen sprake is van geschreven bronnen. In deze periode leefden de mensen aanvankelijk van jagen en het verzamelen van voedsel. Ze hadden geen vaste woonplaats. We zullen er achter komen wanneer en hoe deze mensen ontdekt hebben dat ze ook konden leven van akkerbouw en veeteelt. Ze werden boeren. Tenslotte zullen we zien dat er na verloop van tijd mensen andere beroepen gingen uitoefenen zoals handelaar, kleermaker en houtbewerker en in steden gingen wonen in plaats van op het platteland.


https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2693/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H1-antwoorden.docx

Powerpoint hoofdstuk 1:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2693/course/summary/H1%20tijd%20van%20jagers%20en%20boeren.pptx?time=1599438912184Hoofdstuk 2: Grieken en Romeinen

Dit hoofdstuk gaat over de tijd van de Grieken en Romeinen, de klassieke oudheid. We zullen zien hoe de oude Grieken leefden en dat we veel van wat we nu weten en hoe we nu denken, aan hen te danken hebben: democratie en wetenschappelijk denken bijvoorbeeld, maar je kan ook denken aan de Olympische spelen en bepaalde bouwstijlen. De Romeinen waren grote bewonderaars van de Grieken. Zij slaagden erin een groot deel van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten te veroveren en langdurig te besturen. Zij hebben daardoor ervoor gezorgd dat die kennis van de Grieken verspreid werd en nog steeds dagelijks te merken is. Ook de verspreiding van het christendom zou niet mogelijk zijn geweest zonder de bijdrage die de Romeinen aan de geschiedenis hebben geleverd.Antwoorden hoofdstuk 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2693/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H2-antwoorden.docx


Powerpoint hoofdstuk 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2693/course/summary/H2%20Grieken%20en%20Romeinen.pptx?time=1571502531329


Video's:
Histoclip over de Grieken: https://www.youtube.com/watch?v=yEfRadZ1CXs
Romulus en Remus: https://www.youtube.com/watch?v=v1XBEm9-8pI
Caesar: https://www.youtube.com/watch?v=duVYKyxetgE


Hoofdstuk 3 paragraaf 1:  De islam

Rond 600 na Chr. ontstond de derde grote monotheïstische godsdienst, de islam. We zullen te weten komen hoe die godsdienst is ontstaan, wat de overeenkomsten en verschillen zijn met het jodendom en christendom en hoe de islam zich razendsnel verspreid heeft over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en zelfs tot in Europa.Onderzoek: De Verenigde Staten van Amerika

De laatste weken van deze periode doen we onderzoek naar onderwerpen uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. Je onderzoekt in een tweetal een onderwerp uit die geschiedenis, maakt daar een schriftelijk verslag van en presenteert jullie onderwerp aan je klasgenoten.

In deze periode behandelen we:

 • Hoofdstuk 5: Ontdekkers en hervormers
 • Hoofdstuk 6: Regenten en vorsten


Lessenplan periode 2:


Studiewijzer:


Hoofdstuk 5: Ontdekkers en hervormers

Beïnvloed door het nieuwe denken en het nieuwe wereldbeeld dat door de Renaissance ontstaan is, gaan de mensen de wereld om hen heen verklaren en ontdekken. Nieuwsgierigheid en zucht naar rijkdom doen de Europeanen de rest van Afrika en Azie ontdekken en zelfs een nieuw continent, Amerika. Het nieuwe denken leidt ook tot een groeiende kritiek op de christelijke kerk. Deze beweging om de kerk te hervormen leidt uiteindelijk tot een splitsing in de christelijke kerk tussen katholieken en protestanten. Dit zou zelfs leiden tot burgeroorlogen en ook een van de belangrijkste oorzaken zijn van het ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staat: de "Republiek der zeven verenigde Nederlanden".


Powerpoint Hfst 5

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/H5%20Ontdekkers%20en%20Hervormers.pptx

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/H5%20Renaissance%20kunst.pptxAntwoorden Hfst 5

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H5-antwoorden.docxHoofdstuk 6   Regenten en vorsten
Paragraaf 1 t/m 4 van Hoofdstuk 6


Paragraaf 1: Een wereldeconomie
Gaat over het ontstaan van een wereldeconomie met wereldwijde handelscontacten en over het ontstaan van het handelskapitalisme met de VOC als voorbeeld.


Extra uitleg:

Joost van Oort: https://www.youtube.com/watch?v=UEVLAcStHRo

Video:

VOC 1: https://www.youtube.com/watch?v=CJhtOm3cqPs

VOC 2: https://www.youtube.com/watch?v=CyxrPNWprr0


Paragraaf 2: De gouden eeuw van Nederland

Gaat over de bijzondere manier waarop de Nederlanden bestuurd werden en over de economisch bloei en bloei van kunst en wetenschappen.

Het bestuur van de Nederlanden was bijzonder om twee redenen:

 • het was het enige land in Europa dat een republiek was, dus geen koning had en
 • het was een verzameling van zeven zelfstandige landjes (gewesten) die op een aantal punten samenwerkten, vooral in het beleid naar het buitenland toe: oorlog voeren, verdragen sluiten, invoerrechten
Door de handel is die Republiek ook nog eens erg rijk geworden: het werd de belangrijkste marktplaats van heel Europa en er ontstonden veel bedrijven die met die handel te maken hadden, zoals scheepsbouw, suikerraffinage, textiel.

Extra uitleg:
Joost van Oort: https://www.youtube.com/watch?v=qTnXVXoIdTc


Paragraaf 3: Het absolutisme

In alle andere Europese landen was een koning de baas. De koning had vanaf de late middeleeuwen geprobeerd steeds meer macht te krijgen. Een proces van centralisatie had in verschillende landen plaatsgevonden, waarbij de koning vanuit 1 centrale plek het hele land wilde besturen met behulp van ambtenaren en een groot eigen leger. In deze 17e eeuw zien we dat een aantal koningen zelfs absolute macht kregen: zij dulden geen tegenspraak en beslisten over alles in hun hele land. De Franse koning Lodewijk XIV was het beste voorbeeld hiervan.


Extra uitleg:

Joost van Oort: https://www.youtube.com/watch?v=ZTaNnJYNYgk

Video:

Lodewijk XIV: https://www.youtube.com/watch?v=8iuwheXHvFs


Paragraaf 4: De wetenschappelijke revolutie

In de renaissance was weer een nieuwe wetenschappelijke belangstelling ontstaan: wetenschappers wilden, net als de Grieken in de oudheid, voor alle natuurverschijnselen een verklaring vinden.

Deze nieuwsgierigheid kreeg een enorme impuls in de 17e eeuw. In plaats van een aantal individuele wetenschappers gingen nu alle wetenschappers tal van zaken onderzoeken en proberen te verklaren. Er werden nieuwe instrumenten uitgevonden die bij dat onderzoek konden helpen, zoals de telescoop en de microscoop. In deze paragraaf worden de belangrijkste ontdekkingen op een rijtje gezet.


Extra uitleg:

Joost van Oort: https://www.youtube.com/watch?v=VghJJWDBPlc

Periode 3:

 • Geschiedenis van de Antillen 2
 • GWP Hoofdstuk 7: Pruiken en revoluties
 • Simon Bolivar en de geschiedenis van Venezuela


Geschiedenis van de Antillen

We bestuderen de geschiedenis van de Antillen na de afschaffing van de slavernij. Via de komst van de raffinaderijen naar Curacao en Aruba en de tweede wereldoorlog, gaan we naar het 'Statuut' en heteinde van het kolonialisme, de opstand op Curacao in mei 1969, de 'status aparte' van Aruba naar het einde van de Nederlandse Antillen op 10-10-10.