Welkom op de startpagina van Geschiedenis Havo 4.


Nu we vanaf 11 mei weer naar school kunnen, heb ik een nieuwe lessenplanning voor de laatste weken van dit schooljaar gemaakt.
In deze periode zullen we nog twee proefwerken krijgen:
 • Proefwerk Hoofdstuk 6 (1x)
 • Proefwerk Hoofdstuk 1 t/m 6 (2x)
Bovendien zullen we deze periode starten met de geschiedenis van de Antillen na 1865, na de afschaffing van de slavernij. Een periode waarin
 • de komst van de olie-industrie de eilanden volledig verandert,
 • de tweede wereldoorlog zich ook op de Antillen doet voelen,
 • de Nederlandse Antillen een zelfstandig land worden,
 • de opstand van mei 1969 Curaçao in een oorlogsgebied verandert
 • de Antillen tenslotte uiteenvallenOefentoets Hoofdstuk 6

Hieronder staat de oefentoets die je deze week moet maken om je voor te bereiden op het echte proefwerk daarna. Doordat de normale lessen zijn weggevallen en je een deel van het hoofdstuk helemaal zelfstandig hebt moeten doen, kan het zijn dat je sommige onderdelen toch niet goed begrepen hebt. Daar kom meestal dan bij het proefwerk achter. Daarom geef ik nu een oud proefwerk zodat je nu al kunt zien in hoeverre je de stof beheerst.

Maar dat werkt natuurlijk alleen als je die proeftoets maakt alsof het een echt proefwerk is: dus je voorbereiden zoals je voor een echt proefwerk ook doet:

·         samenvatten,

·         werkboek bestuderen,

·         powerpoint (zie periode 3) of samenvatting, begrippen en kenmerkende aspecten leren

Als je dat hebt gedaan, maak je de proeftoets. We bespreken de toets dan tijdens de eerste les en dan kan ik ook zaken nog een keer uitleggen als dat noodzakelijk is.

 

Let op: de toets maken zonder serieuze voorbereiding, is vrij zinloos: daar leer je te weinig van.

Sukses

Proeftoets Hoofdstuk 6: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1740/course/summary/H6%20proefwerk%20H4%20mei20.docPlanning voor het hele jaar:

Periode 1:  GWP Hfst 1 + 2

Periode 2:  GWP Hfst 3 + 4 + onderzoek

Periode 3:  GWP Hfst 5 + 6PTA

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1740/course/summary/PTA%20%20H4%20%2019-20%20ges.docx                


Planning periode 3 tot aan Paasvakantie:


Hoofdstuk 6   Regenten en vorsten
Paragraaf 1 t/m 4 van Hoofdstuk 6


Paragraaf 1: Een wereldeconomie
Gaat over het ontstaan van een wereldeconomie met wereldwijde handelscontacten en over het ontstaan van het handelskapitalisme met de VOC als voorbeeld.


Extra uitleg:

Joost van Oort: https://www.youtube.com/watch?v=UEVLAcStHRo

Video:

VOC 1: https://www.youtube.com/watch?v=CJhtOm3cqPs

VOC 2: https://www.youtube.com/watch?v=CyxrPNWprr0


Paragraaf 2: De gouden eeuw van Nederland

Gaat over de bijzondere manier waarop de Nederlanden bestuurd werden en over de economisch bloei en bloei van kunst en wetenschappen.

Het bestuur van de Nederlanden was bijzonder om twee redenen:

 • het was het enige land in Europa dat een republiek was, dus geen koning had en
 • het was een verzameling van zeven zelfstandige landjes (gewesten) die op een aantal punten samenwerkten, vooral in het beleid naar het buitenland toe: oorlog voeren, verdragen sluiten, invoerrechten
Door de handel is die Republiek ook nog eens erg rijk geworden: het werd de belangrijkste marktplaats van heel Europa en er ontstonden veel bedrijven die met die handel te maken hadden, zoals scheepsbouw, suikerraffinage, textiel.

Extra uitleg:
Joost van Oort: https://www.youtube.com/watch?v=qTnXVXoIdTc


Paragraaf 3: Het absolutisme

In alle andere Europese landen was een koning de baas. De koning had vanaf de late middeleeuwen geprobeerd steeds meer macht te krijgen. Een proces van centralisatie had in verschillende landen plaatsgevonden, waarbij de koning vanuit 1 centrale plek het hele land wilde besturen met behulp van ambtenaren en een groot eigen leger. In deze 17e eeuw zien we dat een aantal koningen zelfs absolute macht kregen: zij dulden geen tegenspraak en beslisten over alles in hun hele land. De Franse koning Lodewijk XIV was het beste voorbeeld hiervan.


Extra uitleg:

Joost van Oort: https://www.youtube.com/watch?v=ZTaNnJYNYgk

Video:

Lodewijk XIV: https://www.youtube.com/watch?v=8iuwheXHvFs


Paragraaf 4: De wetenschappelijke revolutie

In de renaissance was weer een nieuwe wetenschappelijke belangstelling ontstaan: wetenschappers wilden, net als de Grieken in de oudheid, voor alle natuurverschijnselen een verklaring vinden.

Deze nieuwsgierigheid kreeg een enorme impuls in de 17e eeuw. In plaats van een aantal individuele wetenschappers gingen nu alle wetenschappers tal van zaken onderzoeken en proberen te verklaren. Er werden nieuwe instrumenten uitgevonden die bij dat onderzoek konden helpen, zoals de telescoop en de microscoop. In deze paragraaf worden de belangrijkste ontdekkingen op een rijtje gezet.


Extra uitleg:

Joost van Oort: https://www.youtube.com/watch?v=VghJJWDBPlcRest periode 3

verder kwamen en komen in periode 3 de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Hoofdstuk 5: Ontdekkers en hervormers
 • Hoofdstuk 6: regenten en vorsten
 • Geschiedenis van de Antillen deel 2

Hoofdstuk 5  Ontdekkers en hervormersmadonna met kind Lippi


In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 1. De renaissance
 2. De ontdekkingsreizen
 3. De kerhervorming
 4. het ontstaan van Nederland als zelfstandige staat


Antwoorden Hfst 5:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5632/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H5-antwoorden.docx
Powerpoint:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5632/course/summary/H5%20Ontdekkers%20en%20Hervormers.pptx?time=1552240445431

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5632/course/summary/H5%20Renaissance%20kunst.pptx

Video:

Columbus: https://www.youtube.com/watch?v=AzpDclUsxY0

Luther: https://www.youtube.com/watch?v=uPJKDWj8X3I
Geschiedenis van de Antillen

We bestuderen de geschiedenis van de Antillen na de afschaffing van de slavernij. Via de komst van de raffinaderijen naar Curacao en Aruba en de tweede wereldoorlog, gaan we naar het 'Statuut' en heteinde van het kolonialisme, de opstand op Curacao in mei 1969, de 'status aparte' van Aruba naar het einde van de Nederlandse Antillen op 10-10-10.


  

In deze periode behandelen we:

 • Hoofdstuk 3: Monniken en ridders
 • Hoofdstuk 4: Steden en staten
 • Hoofdstuk 5: Ontdekkers en hervormers
 • Presentatie onderzoek 'Oude foto's'


Lessenplan periode 2:

Studiewijzer:Hoofdstuk 3  Monniken en ridders

Dit hoofdstuk gaat over de vroege middeleeuwen, de periode in de geschiedenis waarin in West-Europa een chaos ontstond na de val van het Romeinse Rijk. Er waren veel oorlogen, handel en nijverheid verdwenen en steden en wegen raakten in verval. Iedereen moest weer gaan leven van de landbouw.

Boeren zochten bescherming bij een rijke boer in de buurt. Deze wilde hen wel bescherming bieden, als ze in ruil werkzaamheden voor hem verrichten en producten aan hem leverden. Het hofstelsel ontstond, waarin de boeren als horigen verplicht waren om herendiensten te verrichten voor hun heer en het domein alleen nog maar met toestemming van die heer mochten verlaten. Koningen probeerden via het leenstelsel hun land te besturen en rust te brengen. Aanvankelijk werkte dat goed, maar na verloop van tijd keerden de leenmannen zich tegen hun koning en tegen elkaar en ontstonden weer oorlogen en chaos.


Studieplanning en toets

Week 45: Paragraaf 1 De islam

Week 46: Paragraaf 2 Het hofstelsel

Week 47: Paragraaf 3 Het leenstelsel

De toets over hoofdstuk 3 vindt plaats in week 48Powerpoint Hfst 3:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/H3%20Monniken%20en%20Ridders.pptx?time=1573701366039
Video:

Islam:   https://schooltv.nl/video/heilige-huisjes-moskee/#q=islamHoofdstuk 4  Steden en staten

Dit hoofdstuk gaat over de late middeleeuwen, de periode in de geschiedenis waarin in West-Europa weer steden ontstonden en de koningen in de meeste landen er langzamerhand in slaagden om de baas te worden in hun hele land. De steden geven hun brugers meer vrijheid dan ze als boeren hadden. De burgers gaan zich organiseren in gilden. De adel raakte dus een stukje van haar macht kwijt aan de steden, maar ook aan de koningen. Die gaan steeds meer zelf hun land besturen, zonder hulp van leenmannen maar met eigen legers.

In de middeleeuwen is het geloof en dus ook de kerk, heel belangrijk. De paus vindt dat hij als plaatsvervanger van God op aarde de belangrijkste persoon is, maar daar zijn koningen het niet mee eens. Er ontstaat ruzie tussen de paus en sommige koningen. Het belang van het geloof blijkt ook uit de kruistochten: duizenden gelovige Europeanen trekken naar Jeruzalem om "het heilige land" te bevrijden van de moslims. Als je sterft in deze 'heilige oorlog' ga je direct naar de hemel, geloven de mensen.


Studieplanning en toets

Week 50: Paragraaf 1 De opkomst van de steden

Week 51: Paragraaf 2 De stedelijke burgerij

Week 4: Paragraaf 3 Staatsvorming en centralisatie

week 5: Paragraaf 4 Kerk en staat


De toets over hoofdstuk 4 vindt plaats in week 6


Antwoorden Hfst 4:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H4-antwoorden.docx


Powerpoint Hfst 4:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/H4%20Steden%20en%20staten.pptx?time=1576200209633

Video:Hoofdstuk 5: Ontdekkers en hervormers

Beinvloed door het nieuwe denken en het nieuwe wereldbeeld dat door de Renaissance ontstaan is, gaan de mensen de wereld om hen heen verklaren en ontdekken. Nieuwsgierigheid en zucht naar rijkdom doen de Europeanen de rest van Afrika en Azie ontdekken en zelfs een nieuw continent, Amerika. Het nieuwe denken leidt ook tot een groeiende kritiek op de christelijke kerk. Deze beweging om de kerk te hervormen leidt uiteindelijk tot een splitsing in de christelijke kerk tussen katholieken en protestanten. Dit zou zelfs leiden tot burgeroorlogen en ook een van de belangrijkste oorzaken zijn van het ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staat: de "Republiek der zeven verenigde Nederlanden".


Powerpoint Hfst 5

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/H5%20Ontdekkers%20en%20Hervormers.pptx

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/H5%20Renaissance%20kunst.pptxAntwoorden Hfst 5

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4276/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H5-antwoorden.docxOnderzoek: Oude foto's

De opdracht vind je in de link hieronder. Afronding en presentatie van het onderzoek vinden plaats tijdens toetsweek 2 in januari 2020.

In Periode 1 bestuderen we de volgende onderwerpen:

 • GWP Hoofdstuk 1: Jagers en boeren
 • GWP Hoofdstuk 2: Grieken en Romeinen
 • Start met onderzoek

Lessenplan periode 1:

Studiewijzer:Hoofdstuk 1 Jagers en boeren

Dit hoofdstuk gaat over de pre-historie, de periode in de geschiedenis waarin nog geen sprake is van geschreven bronnen. In deze periode leefden de mensen aanvankelijk van jagen en het verzamelen van voedsel. Ze hadden geen vaste woonplaats. We zullen er achter komen wanneer en hoe deze mensen ontdekt hebben dat ze ook konden leven van akkerbouw en veeteelt. Ze werden boeren. Tenslotte zullen we zien dat er na verloop van tijd mensen andere beroepen gingen uitoefenen zoals handelaar, kleermaker en houtbewerker en in steden gingen wonen in plaats van op het platteland.


https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2693/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H1-antwoorden.docx

Powerpoint hoofdstuk 1:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2693/course/summary/H1%20tijd%20van%20jagers%20en%20boeren.pptx?time=1568075106652Hoofdstuk 2: Grieken en Romeinen

Dit hoofdstuk gaat over de tijd van de Grieken en Romeinen, de klassieke oudheid. We zullen zien hoe de oude Grieken leefden en dat we veel van wat we nu weten en hoe we nu denken, aan hen te danken hebben: democratie en wetenschappelijk denken bijvoorbeeld, maar je kan ook denken aan de Olympische spelen en bepaalde bouwstijlen. De Romeinen waren grote bewonderaars van de Grieken. Zij slaagden erin een groot deel van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten te veroveren en langdurig te besturen. Zij hebben daardoor ervoor gezorgd dat die kennis van de Grieken verspreid werd en nog steeds dagelijks te merken is. Ook de verspreiding van het christendom zou niet mogelijk zijn geweest zonder de bijdrage die de Romeinen aan de geschiedenis hebben geleverd.Antwoorden hoofdstuk 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2693/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H2-antwoorden.docx


Powerpoint hoofdstuk 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2693/course/summary/H2%20Grieken%20en%20Romeinen.pptx?time=1571502531329


Onderzoek

Onderwerp en werkwijze moeten nog worden vastgesteld.
De afronding en presentatie vinden plaats in periode 2, tijdens toetsweek 2 in januari2020.