Welkom op de startpagina van Geschiedenis H5


Jaarplanning 2019-2020

Periode 1: Antillen 1 + 2 en Geschiedenis van de Eigen Regio (SE1)

Periode 2: Hfst 7 + 8 (SE2)

Periode 3: Hfst 9 + 10 (SE3)

                en  Onderzoek (SE4)


PTA Geschiedenis Havo 5 2019-2020
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1742/course/summary/PTA%20%20H5%20%2019-20%20ges.docx?time=1569547123853

Centraal Mondeling Examen geschiedenis:  mei 2020

De laatste periode voor geschiedenis!

SE3:

  • Hoofdstuk 9: De tijd van de wereldoorlogen
  • Hoofdstuk 10: De tijd van televisie en computer

Week 12/13

Tijdsduur: 135 minuten

Wegingsfactor: 20%


SE4:

Praktische opdracht: onderwerp naar vrije keuze. Zie studiewijzer hieronderLessenplan periode 3

Powerpoint Hoofdstuk 9

Powerpoint Hfst 10:

Video's bij Hfst 9:

Eerste wereldoorlog: https://schooltv.nl/video/ten-oorlog-de-eerste-wereldoorlog/#q=eerste%20wereldoorlog

Russische revolutie:

Stalin:  https://www.youtube.com/watch?v=sr0hi4ARj6E

Sovjet Unie 1234:  https://www.youtube.com/watch?v=ju4EThqI2XQ

Mussolini: https://www.youtube.com/watch?v=uSuO2oOwZq4

Duitsland 1918-1933: https://schooltv.nl/video/histoclips-hoe-kwam-hitler-aan-de-macht/#q=hitler

Duitsland 1933-1939: https://schooltv.nl/video/histoclips-duitsland-onder-hitler/#q=hitler

Gandhi: https://schooltv.nl/video/mahatma-gandhi-symbool-van-de-indiase-onafhankelijkheid/playlist/166/

Tweede wereldoorlog: https://schooltv.nl/video/histoclips-de-tweede-wereldoorlog/#q=hitler

Atoombom:

Atoombom:

Holocaust: https://schooltv.nl/video/histoclips-holocaust/#q=holocaust


 


Het mondeling examen vindt plaats na afloop van het CSE:

van 25 tot en met 29 mei.


Powerpoints Geschiedenis Werkplaats

Hfst 5: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/13654/course/summary/H5%20Ontdekkers%20en%20Hervormers.pptx

Hfst 6: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/13654/course/summary/H6%20Regenten%20en%20vorsten.pptx

Hfst 7:https://www.digileraar.com/pluginfile.php/13654/course/summary/H7%20Pruiken%20revoluties.pptx

Hfst 8:https://www.digileraar.com/pluginfile.php/13654/course/summary/H8%20Burgers%20en%20stoommachines.pptx

Hfst 9: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/13654/course/summary/H9%20Tijd%20van%20de%20Wererldoorlogen.pptx

Hfst 10: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/13654/course/summary/H10%20Dekolonisatie%20en%20Koude%20Oorlog.pptx


Video

Tweede wereldoorlog: https://www.youtube.com/watch?v=FI5TCmxLbKw&t=21s

Holocaust: https://www.youtube.com/watch?v=faK0goHskZM&t=26s

Koude oorlog: https://www.youtube.com/watch?v=DmRfk0qIuqY&t=29s

Dekolonisatie: https://www.youtube.com/watch?v=CRlSTQU_Aww&t=177sDe volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Geschiedenis van Zuid- en Midden-Amerika
  • Geschiedenis van de Antillen deel 1 en 2

Toets
SE 1: week 43/44
Stofomschrijving : zie boven
Tijdsduur 135 minuten
Wegingsfactor 20%


Lessenplanning periode 1:

Geschiedenis van de Antillen

(Deel 1)


(Deel 2)

In deze periode komen twee onderwerpen aan de orde:

  • GWP Hoofdstuk 7: Pruiken en revoluties
  • GWP Hoofdstuk 8: Burgers en stoommachines


Lessenplan periode 2:


Studiewijzer periode 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2697/course/summary/SW%20H5%20Periode%202%2019-20.docx


Hoofdstuk 7  Pruiken en revoluties


Het tijdperk van de revoluties: de boeren en burgers in Frankrijk komen in opstand tegen de ongelijkheid en tegen hun koning. Het leidt tot afschaffing van het standensysteem en onthoofding van de koning. We zullen kijken naar de oorzaken van deze bloedige gebeurtenis en naar de gevolgen. De ideëen van de Franse revolutie zouden ook bijdragen aan de afschaffing van het vreselijke systeem van slavenhandel en slavernij. Ook hier zullen we naar kijken.


Antwoorden:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2697/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H7-antwoorden.docx
Powerpoint:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2697/course/summary/H7%20Pruiken%20revoluties.pptx?time=1578343412760
Video bij Hfst 7

https://schooltv.nl/video/histoclips-de-franse-revolutie/Hoofdstuk 8  Burgers en stoommachines

In dit hoofdstuk bestuderen we de enorme verandering die plaatsvond in het dagelijks leven van de mensen in de 19e eeuw in Europa: van werken en leven op het platteland naar werken in fabrieken en mijnen en leven in vieze steden. Een verandering die het gevolg was van een reeks uitvindingen waarvan die van de stoommachine de belangrijkste was. De industriele revolutie, zo noemen we deze verandering. Een ontwikkeling die ook ingrijpende gevolgen zou hebben voor de mensen die in Azie en Afrika leefden. Tenslotte kijken we naar het ontstaan van belangrijke politieke stromingen als het nationalisme, liberalisme en socialisme.Antwoorden Hfst 8:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2697/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H8-antwoorden.docx
Powerpoint Hfst 8:
Video:
https://schooltv.nl/video/histoclips-afl-8-de-industriele-revolutie/