Welkom op de startpagina van Geschiedenis H5


Jaarplanning 2020-2021
 • Periode 1: Hfst 7 + 8 (SE 1)
 • Periode 2: Hfst 9 + 10 (SE 2)
 • Periode 3: Antillen + Bolivar + Britse Rijk (SE 3)

Jaarplanning: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1742/course/summary/Lessenplan%20Geschiedenis%20H5%202020-2021.xlsx            De volgende onderwerpen komen aan bod

 • Geschiedenis van de Antillen deel 2
 • Simon Bolivar en de geschiedenis van Venezuela
 • Het Britse rijk 1585-1900

Toets
SE 3: 
Stofomschrijving : Geschiedenis van de Antillen 1+2 en Geschiedenis van Venezuela
Tijdsduur 135 minuten
Wegingsfactor 30%


Lessenplanning periode 3 (aangepast!):Geschiedenis van de Antillen (deel 2)

Boekje: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%202%20%28herzien%29.pdf

Vragenstencil: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%202%20Vragenstencil.pdf?time=1610226975977

Powerpoint: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%202.pptx?time=1611017726098

Geschiedenis van de Antillen (Deel 1)

Simon Bolivar en de geschiedenis van Venezuela

In dit boekje komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 • Precolumbiaanse periode

 • Spaanse kolonie

 • Simon Bolivar
 • Republiek van Venezuela
 • Hugo ChavezHet Britse Rijk (1585 -1900)

Hier bestuderen we de volgende drie onderwerpen:
 • Kolonisatie van Amerika
 • Kolonisatie van India
 • Industrialisatie en imperialisme

Je krijgt hiervoor een leerboekje en vragenboekje.

Het Britse rijk boekjes:
1.1
1.2
1.3
Vragen

Powerpoint:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/Britse%20Rijk%20%281585-1900%29.pptx?time=1619053596846Het mondeling examen vindt plaats na afloop van het CSE:

van maandag 31 mei tot en met vrijdag 4 juni mei 2021.
Stofomschrijving mondeling examen geschiedenis Havo 2021:
 • Geschiedeniswerkplaats Hoofdstuk 5 t/m 10
 • Geschiedenis van de Antillen Deel 1 en 2
 • Geschiedenis van Venezuela
 • Geschiedenis van het Britse koloniale Rijk

Powerpoints Geschiedenis Werkplaats
Hfst 5: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/13654/course/summary/H5%20Ontdekkers%20en%20Hervormers.pptx

Hfst 6: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/13654/course/summary/H6%20Regenten%20en%20vorsten.pptx

Hfst 7:https://www.digileraar.com/pluginfile.php/13654/course/summary/H7%20Pruiken%20revoluties.pptx

Hfst 8:https://www.digileraar.com/pluginfile.php/13654/course/summary/H8%20Burgers%20en%20stoommachines.pptx

Hfst 9: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/13654/course/summary/H9%20Tijd%20van%20de%20Wererldoorlogen.pptx

Hfst 10: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/13654/course/summary/H10%20Dekolonisatie%20en%20Koude%20Oorlog.pptx


Video

Tweede wereldoorlog: https://www.youtube.com/watch?v=FI5TCmxLbKw&t=21s

Holocaust: https://www.youtube.com/watch?v=faK0goHskZM&t=26s

Koude oorlog: https://www.youtube.com/watch?v=DmRfk0qIuqY&t=29s

Dekolonisatie: https://www.youtube.com/watch?v=CRlSTQU_Aww&t=177sSE 1:

 • GWP Hoofdstuk 7: Pruiken en revoluties
 • GWP Hoofdstuk 8: Burgers en stoommachines

week 43/44

Tijdsduur 135 min

Weging 30%Studiewijzer periode 1:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2697/course/summary/SW%20H5%20Periode%201%2020-21.docx?time=1600797498644


Hoofdstuk 7  Pruiken en revoluties


Het tijdperk van de revoluties: de boeren en burgers in Frankrijk komen in opstand tegen de ongelijkheid en tegen hun koning. Het leidt tot afschaffing van het standensysteem en onthoofding van de koning. We zullen kijken naar de oorzaken van deze bloedige gebeurtenis en naar de gevolgen. De ideëen van de Franse revolutie zouden ook bijdragen aan de afschaffing van het vreselijke systeem van slavenhandel en slavernij. Ook hier zullen we naar kijken.


Antwoorden:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2697/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H7-antwoorden.docx
Powerpoint:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2697/course/summary/H7%20Pruiken%20revoluties.pptx?time=1599527280104
Video bij Hfst 7

https://schooltv.nl/video/histoclips-de-franse-revolutie/Hoofdstuk 8  Burgers en stoommachines

In dit hoofdstuk bestuderen we de enorme verandering die plaatsvond in het dagelijks leven van de mensen in de 19e eeuw in Europa: van werken en leven op het platteland naar werken in fabrieken en mijnen en leven in vieze steden. Een verandering die het gevolg was van een reeks uitvindingen waarvan die van de stoommachine de belangrijkste was. De industriele revolutie, zo noemen we deze verandering. Een ontwikkeling die ook ingrijpende gevolgen zou hebben voor de mensen die in Azie en Afrika leefden. Tenslotte kijken we naar het ontstaan van belangrijke politieke stromingen als het nationalisme, liberalisme en socialisme.Antwoorden Hfst 8:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2697/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-havo-H8-antwoorden.docx
Powerpoint Hfst 8:
Video:
https://schooltv.nl/video/histoclips-afl-8-de-industriele-revolutie/SE 2:

 • Hoofdstuk 9: De tijd van de wereldoorlogen
 • Hoofdstuk 10: De tijd van televisie en computer

Week 1/2 januari 2021

Tijdsduur: 135 minuten

Wegingsfactor: 25%

Powerpoint Hoofdstuk 9

Powerpoint Hfst 10:

Video's bij Hfst 9:

Eerste wereldoorlog: https://schooltv.nl/video/ten-oorlog-de-eerste-wereldoorlog/#q=eerste%20wereldoorlog

Russische revolutie:

Stalin:  https://www.youtube.com/watch?v=sr0hi4ARj6E

Sovjet Unie 1234:  https://www.youtube.com/watch?v=ju4EThqI2XQ

Mussolini: https://www.youtube.com/watch?v=uSuO2oOwZq4

Duitsland 1918-1933: https://schooltv.nl/video/histoclips-hoe-kwam-hitler-aan-de-macht/#q=hitler

Duitsland 1933-1939: https://schooltv.nl/video/histoclips-duitsland-onder-hitler/#q=hitler

Gandhi: https://schooltv.nl/video/mahatma-gandhi-symbool-van-de-indiase-onafhankelijkheid/playlist/166/

Tweede wereldoorlog: https://schooltv.nl/video/histoclips-de-tweede-wereldoorlog/#q=hitler

Atoombom:

Atoombom:

Holocaust: https://schooltv.nl/video/histoclips-holocaust/#q=holocaust