Welkom op de startpagina van Geschiedenis H5


Jaarplanning

Periode 1: Hfst 7 + 8

Periode 2: Hfst 9 + 10

Periode 3: Antillen 1 + 2 en Geschiedenis van de Eigen Regio

                en  Onderzoek


PTA Geschiedenis Havo 5
Let op: PTA gewijzigd per 1 oktober 2018 !!

De laatste periode voor het vak Geschiedenis!

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Dekolonisatie (GWP 10.1)
  • Koude oorlog (GWP 10.2)
  • Geschiedenis van de Antillen deel 2
  • Geschiedenis van Zuid- en Midden-Amerika

Toetsen
  • Dinsdag 19 maart: inleveren praktische opdracht. Dit is een onderzoek dat kan gaan over elk onderwerp dat niet in de lessen behandeld is. Zie informatie hieronder
  • 25-29 maart: SE 3 Geschiedenis Werkplaats Hfst. 10.1 en 10.2 + Geschiedenis van de Antillen deel 1+2 + Geschiedenis van Zuid- en Midden-Amerika
  • 10-12 april: herkansing geschiedenis over Hfst 5 t/m 10 van Geschiedenis Werkplaats
  • 2+3+6 mei: Mondeling examen (Hfst 5/10 GWP + Geschiedenis vd Antillen 1+2 en Geschiedenis van Zuid- en Midden-Amerika)


Rooster mondeling examen (2+3+6 mei 2019):

Studiewijzer

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/SW%20H5%20periode%203%202019.docx
Geschiedenis van de Antillen

(Deel 1)


(Deel 2)

Praktische opdracht: Onderzoek

Je mag elk onderwerp kiezen dat niet in de les is behandeld. Je werkt alleen.

Je laat je hoofdvraag en deelvragen door de docent goedkeuren.

Je werkstuk moet minimaal 3 pagina's A4 (lettertype Arial 12) tekst bevatten en moet een inleiding, uitwerking en conclusie bevatten. Ook moet duidelijk zijn aangegeven welke bronnen je hebt gebruikt.

Opdracht en beoordelingsmodel: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/PO%20H5%20vrij%20onderwerp%20mrt%2019.docxGeschiedenis van Zuid- en Midden-Amerika

Boekje: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/Zuid-%20en%20Midden-Amerika.docx

Powerpoint: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/Zuid-%20en%20Midden-Amerika.pptxPowerpoints Geschiedenis Werkplaats

Hfst 5: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/H5%20Ontdekkers%20en%20Hervormers.pptx

Hfst 6: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/H6%20Regenten%20en%20vorsten.pptx

Hfst 7: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/H7%20Pruiken%20en%20revoluties.pptx

Hfst 8: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/H8%20Burgers%20en%20stoommachines.pptx

Hfst 9: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/H9%20Tijd%20van%20de%20Wererldoorlogen.pptx?time=1549387970411

Hfst 10: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5690/course/summary/H10%20Dekolonisatie%20en%20Koude%20Oorlog.pptx?time=1549387869744


Video

Tweede wereldoorlog: https://www.youtube.com/watch?v=FI5TCmxLbKw&t=21s

Holocaust: https://www.youtube.com/watch?v=faK0goHskZM&t=26s

Koude oorlog: https://www.youtube.com/watch?v=DmRfk0qIuqY&t=29s

Dekolonisatie: https://www.youtube.com/watch?v=CRlSTQU_Aww&t=177s

In deze periode zullen we de geschiedenis van de eerste en tweede wereldoorlog onderzoeken. Twee gruwelijke oorlogen. Wat waren de oorzaken van beide oorlogen, hoe verliepen beide oorlogen en welke gevolgen hadden ze? En we vragen ons af hoe het mogelijk is dat mensen elkaar zulke wreedheden kunnen aandoen.


Hoofdstuk 9  De wereld in de tijd van de wereldoorlogen


Week 46:  Paragraaf 1

Week 47 t/m 49:  Paragraaf 2+3+4

Week 49:  Paragraaf 5

Week 50:  Paragraaf 6

Week 51:  Paragraaf 7

Week 2:    Voorbereiden SE

Week 3:    SE 2


SE 2

Het schoolexamen gaat over de paragrafen 1 t/m 7 van hoofdstuk 9.  De toets vindt plaats in toetsweek 2 (week 3 januari 2019).

De toets duurt 2 lesuren en telt mee voor 20%


Voorbereiding SE 2:


Studiewijzer Periode 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4343/course/summary/SW%20H5%20Periode%202.docx


Antwoorden Hfst 9:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4343/course/summary/Antwoorden%20havo%20opdrachtenboek%20h09.doc


Powerpoint Hfst 9:

Video's bij Hfst 9:

Eerste wereldoorlog: https://schooltv.nl/video/ten-oorlog-de-eerste-wereldoorlog/#q=eerste%20wereldoorlog

Russische revolutie:

Stalin:  https://www.youtube.com/watch?v=sr0hi4ARj6E

Sovjet Unie 1234:  https://www.youtube.com/watch?v=ju4EThqI2XQ

Mussolini: https://www.youtube.com/watch?v=uSuO2oOwZq4

Duitsland 1918-1933: https://schooltv.nl/video/histoclips-hoe-kwam-hitler-aan-de-macht/#q=hitler

Duitsland 1933-1939: https://schooltv.nl/video/histoclips-duitsland-onder-hitler/#q=hitler

Gandhi: https://schooltv.nl/video/mahatma-gandhi-symbool-van-de-indiase-onafhankelijkheid/playlist/166/

Tweede wereldoorlog: https://schooltv.nl/video/histoclips-de-tweede-wereldoorlog/#q=hitler

Atoombom:

Atoombom:

Holocaust: https://schooltv.nl/video/histoclips-holocaust/#q=holocaust


 In deze periode komen twee onderwerpen aan de orde:

  • GWP Hoofdstuk 7: Pruiken en revoluties
  • GWP Hoofdstuk 8: Burgers en stoommachinesStudiewijzer H5 periode 1:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2697/course/summary/SW%20H5%20Periode%201.docxHoofdstuk 7  Pruiken en revoluties


Het tijdperk van de revoluties: de boeren en burgers in Frankrijk komen in opstand tegen de ongelijkheid en tegen hun koning. Het leidt tot afschaffing van het standensysteem en onthoofding van de koning. We zullen kijken naar de oorzaken van deze bloedige gebeurtenis en naar de gevolgen. De ideëen van de Franse revolutie zouden ook bijdragen aan de afschaffing van het vreselijke systeem van slavenhandel en slavernij. Ook hier zullen we naar kijken.


Antwoorden:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2697/course/summary/Antwoorden%20hfst%207%20opdrachtenboek%20H5.doc


Powerpoint:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2697/course/summary/H7%20Pruiken%20revoluties.pptx

Video bij Hfst 7

https://schooltv.nl/video/histoclips-de-franse-revolutie/Hoofdstuk 8  Burgers en stoommachines

In dit hoofdstuk bestuderen we de enorme verandering die plaatsvond in het dagelijks leven van de mensen in de 19e eeuw in Europa: van werken en leven op het platteland naar werken in fabrieken en mijnen en leven in vieze steden. Een verandering die het gevolg was van een reeks uitvindingen waarvan die van de stoommachine de belangrijkste was. De industriele revolutie, zo noemen we deze verandering. Een ontwikkeling die ook ingrijpende gevolgen zou hebben voor de mensen die in Azie en Afrika leefden. Tenslotte kijken we naar het ontstaan van belangrijke politieke stromingen als het nationalisme, liberalisme en socialisme.Antwoorden Hfst 8:

Powerpoint Hfst 8:

Video:
https://schooltv.nl/video/histoclips-afl-8-de-industriele-revolutie/