Welkom op de site voor geschiedenis.


In Vwo 3 zullen we dit jaar de geschiedenis van de 20e eeuw bestuderen en het eerste deel van de geschiedenis van de Antillen:

  • periode 1: Eerste wereldoorlog + VS
  • periode 2: Interbellum + Tweede wereldoorlog
  • periode 3: Geschiedenis v/d Antillen + Na de oorlog
Jaarplanning:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4820/course/summary/Jaarplanning%2020-21%20V3.docx

Hieronder wordt elke periode uitgebreider besproken.

In deze periode behandelen de volgende twee onderwerpen:

  • Geschiedenis van de Antillen 1
  • Geschiedeniswerkplaats H456: Geschiedenis na WOII

Studiewijzer


Geschiedenis van de Antillen 1


Powerpoint: 

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/15571/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%201.pptx


Antwoorden vragenstencil: 

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/15571/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20Antwoorden%20deel%201.pptx


Geschiedeniswerkplaats Hoofdstuk 4+5+6

Hoofdstuk 4 De wereld na de oorlog

  • Par 1: Einde van de wereldrijken
  • Par 2: De koude oorlog

Hoofdstuk 5 Nederland na de oorlog

  • par 4: Het koninkrijk der Nederlanden

Hoofdstuk 6 De wereld van nu

  • par 1: Na de koude oorlog

Powerpoint: