Welkom op de site voor geschiedenis.


In Vwo 3 zullen we dit jaar de geschiedenis van de 20e eeuw bestuderen en het eerste deel van de geschiedenis van de Antillen:

  • periode 1: Eerste wereldoorlog + VS
  • periode 2: Interbellum + Tweede wereldoorlog
  • periode 3: Geschiedenis v/d Antillen + Na de oorlog
Jaarplanning:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4820/course/summary/Jaarplanning%2020-21%20V3.docx

Hieronder wordt elke periode uitgebreider besproken.