Welkom op de startpagina van Geschiedenis Vwo 4 en 5.


Planning voor het hele jaar:
 • Periode 1:  GWP Hfst 7 + 8 + onderzoek
 • Periode 2:  GWP Hfst 9
 • Periode 3:  GWP Hfst 10 + Geschiedenis van de Antillen 2 

PTA 20-21 Vwo 45

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1608/course/summary/2021_VWO%204_ges.xls

Periodeoverzicht

In deze periode komt Hoofdstuk 9 De tijd van de wereldoorlogen aan de orde:en 3 onderwerpen aan de orde.


StudieplannerGWP  Hoofdstuk 9: de tijd van de wereldoorlogen

We zijn aangekomen in de geschiedenis van de 20e eeuw. Een eeuw die overschaduwd werd door twee wereldoorlogen. We zullen beide oorlogen zelf onderzoeken: hoe ze zijn ontstaan en hoe ze zijn verlopen en we zullen naar de periode tussen beide oorlogen kijken, het interbellum. Daarin kijken we vooral naar ontwikkelingen in Rusland, Italie en Duitsland.


Er zijn twee toetsen over dit hoofdstuk:
 • In de toetsweek paragraaf 1+3+4+powerpoint Rusland/Italië/Duitsland
 • Eind van de periode paragraaf 5 t/m 7

Antwoorden hoofdstuk 9:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/14228/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H9-antwoorden.doc

Powerpoint hoofdstuk 9 deel 1:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/14228/course/summary/H9%20Tijd%20van%20de%20Wererldoorlogen%20deel%201.pptx?time=1638995208895

Powerpoint hoofdstuk 9 deel 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/14228/course/summary/H9%20Tijd%20van%20de%20Wererldoorlogen%20deel%202.pptx


Video's bij hoofdstuk 9:

Periodeoverzicht

In deze eerste periode worden twee hoofdstukken behandeld:

 • Hoofdstuk 7  Pruiken en revoluties
 • Hoofdstuk 8  Burgers en stoommachines
 • Onderzoek Bonaire


Toetsen
 • toetsweek 1 (week 43/44) een toets over Hoofdstuk 7 (90 minuten, wegingsfactor 1)
 • week 45 de toets over Hoofdstuk 8 (60 minuten, wegingsfactor 1)

Studiewijzer

Hoofdstuk 7: Pruiken en revoluties


Antwoorden Hfst 7

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H7-antwoorden.doc


Powerpoint Hfst 7

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/H7%20Pruiken%20revoluties.pptx?time=1631840264983


Video bij Hfst 7

histoclips franse revolutie.mp4Hoofdstuk 8: Burgers en stoommachines


Antwoorden Hfst 8

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H8-antwoorden.doc


Powerpoint Hfst 8

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/H8%20Burgers%20en%20stoommachines%20versie%202.pptx?time=1634757164092


Video Hfst 8

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/Histoclips%20De%20industriele%20revolutie.mp4.mp4


Praktische opdracht: "De geschiedenis van ...........op Bonaire

Opdracht: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/PO%20H4V4V5%20sepokt%2021.docx


Schriftelijk verslag

Inleveren donderdag 11 november          

 • Inleiding (welk onderwerp, waarom gekozen)
 • Verslag (wat ben je over het onderwerp te weten gekomen)
 • Aanpak en evaluatieonderzoek (welke literatuur/internetpagina’s heb je geraadpleegd, welke personen heb je geïnterviewd en is alles volgens plan verlopen?)

 

Mondelinge presentatie

Datum en Tijdstip: zie schema hieronder

 • minimaal 5, maximaal 10 minuten
 • Vertel in het kort de klas wat de resultaten zijn van jullie onderzoek.
 • Gebruik een powerpoint voor opzet presentatie, foto’s, tabellen en grafieken. Let op: geen teksten of hele zinnen op de powerpoint. Powerpoint is enkel ter ondersteuning van het verhaal. Zet de powerpoint op een memorystick.
 • De presentatie moet helemaal uit het hoofd: spiekbriefje of mobiele telefoon zijn niet toegestaan!

 

Beoordeling:

1.      Informatie

max 6 pnt

2.    Onderzoek

max 2 pnt

3.    Mondelinge Presentatie

max 2 pnt

 

Schema presentaties V4+5

Maandag 8 november 2e uur

Alex + Jianna

Chinezen

Cameron + Jill

Hotel Sorobon en Hotel Esmeralda

Chenice + Jesse

Ezels

 

Donderdag 11 november 3e+4e uur

Dagmar + Livia

Klein Bonaire

Dante + Noah

Familie Abraham

Dezairie + Shantey

Nort di Salinja

Evalisa + Frederic

Kralendijk

Evanthe + Tyfarah

Playa Grandi

Jade + Jildou

Surfen

Thijs

Duiken