Welkom op de startpagina van Geschiedenis Vwo 4 en 5.


Planning voor het hele jaar:

Periode 1:  GWP Hfst 1 + 2

Periode 2:  GWP Hfst 3 + 4 + Onderzoek Bonaire

Periode 3:  GWP Hfst 5 + 6 


PTA 18/19 Vwo 45

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1608/course/summary/PTA%20V45%201819%20ges.docx

In deze laatste periode van het jaar gaan we de volgende onderwerpen bestuderen:

 • Hoofdstuk 5: Ontdekkers en hervormers
 • Hoofdstuk 6: Regenten en vorsten

Toetsen:
4 april: Hfst 5 (weging 1x)
23 mei: Hfst 6 (weging 1x)
Toetsweek: Eindproefwerk Hfst 1 t/m 6 (weging 2x)

Studiewijzer:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/12893/course/summary/SW%20V45%20Periode%203%201819.docx

Hoofdstuk 5  Ontdekkers en hervormers


In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 1. De renaissance
 2. De ontdekkingsreizen
 3. De kerhervorming
 4. Het ontstaan van Nederland als zelfstandige staat


Antwoorden Hfst 5:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/12893/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H5-antwoorden.doc
Powerpoint:

Hoofdstuk 6   Regenten en vorsten

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 1. Ontstaan van een wereldeconomie
 2. Gouden Eeuw in de Republiek der Nederlanden
 3. Lodewijk XIV en het absolutisme
 4. De wetenschappijle revolutie

Antwoorden Hfst 6:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/12893/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H6-antwoorden.doc


Powerpoint:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/12893/course/summary/H6%20Regenten%20en%20vorsten.pptx?time=1558022314846

Video:

VOC 1: https://www.youtube.com/watch?v=CJhtOm3cqPs

VOC 2: https://www.youtube.com/watch?v=CyxrPNWprr0

Lodewijk XIV: https://www.youtube.com/watch?v=8iuwheXHvFs
In deze eerste periode komen de volgende zaken aan de orde:

 • GWP Hoofdstuk 1: Jagers en boeren
 • GWP Hoofdstuk 2: Grieken en Romeinen
 • Start met onderzoek 'Bonaire na de oorlog'

Studiewijzer periode 1:

Hoofdstuk 1 Jagers en boeren

Dit hoofdstuk gaat over de pre-historie, de periode in de geschiedenis waarin nog geen sprake is van geschreven bronnen. In deze periode leefden de mensen aanvankelijk van jagen en het verzamelen van voedsel. Ze hadden geen vaste woonplaats. We zullen er achter komen wanneer en hoe deze mensen ontdekt hebben dat ze ook konden leven van akkerbouw en veeteelt. Ze werden boeren. Tenslotte zullen we zien dat er na verloop van tijd mensen andere beroepen gingen uitoefenen zoals handelaar, kleermaker en houtbewerker en in steden gingen wonen in plaats van op het platteland.


https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7566/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H1-antwoorden.doc

Powerpoint hoofdstuk 1:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7566/course/summary/H1%20tijd%20van%20jagers%20en%20boeren.pptxHoofdstuk 2: Grieken en Romeinen

Dit hoofdstuk gaat over de tijd van de Grieken en Romeinen, de klassieke oudheid. We zullen zien hoe de oude Grieken leefden en dat we veel van wat we nu weten en hoe we nu denken, aan hen te danken hebben: democratie en wetenschappelijk denken bijvoorbeeld, maar je kan ook denken aan de Olympische spelen en bepaalde bouwstijlen. De Romeinen waren grote bewonderaars van de Grieken. Zij slaagden erin een groot deel van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten te veroveren en langdurig te besturen. Zij hebben daardoor ervoor gezorgd dat die kennis van de Grieken verspreid werd en nog steeds dagelijks te merken is. Ook de verspreiding van het christendom zou niet mogelijk zijn geweest zonder de bijdrage die de Romeinen aan de geschiedenis hebben geleverd.Antwoorden hoofdstuk 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7566/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H2-antwoorden.doc


Powerpoint hoofdstuk 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7566/course/summary/H2%20Grieken%20en%20Romeinen.pptx


Onderzoek 'Bonaire na de oorlog'

Vlak na de tweede wereldoorlog zag Bonaire er heel anders uit en leefden de mensen ook anders dan nu. Geen waterleiding, geen electriciteit, bijna geen auto's, geen middelbare school................
We gaan uitzoeken hoe anders het leven op bonaire was door mensen van 80 tot 90 jaar oud te interviewen: hoe leefden zij en hoe zag hun jeugd eruit?
We gaan op zoek naar foto's en wellicht films uit en over die tijd. En natuurlijk onderzoeken we waardoor en wanneer Bonaire op het eiland ging lijken dat het nu is.

Je gaat dit in tweetallen onderzoeken. Het resultaat ga je uiteindelijk tijdens toetsweek 2 in januari 2019 aan je klasgenoten presenteren.

Onderzoeksopdracht:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7566/course/summary/project%20Bonaire%20na%20de%20oorlog.docx?time=1540411142727

Aanpak van het onderzoek
Over deze periode is weinig geschreven. In het boek van Hartog over de geschiedenis van Bonaire uit 1957 (Bonaire, van indianen tot toeristen), kun je verspreid over vier hoofdstukken een klein beetje informatie vinden over de eerste jaren vlak na de oorlog. Het boek kan je op internet lezen via de link die hieronder staat.

Je zal je informatie dus vooral van nog levende personen die in die tijd geleefd hebben, moeten halen. Dat betekent dat deze personen in 1945 zo'n jaar of 10 moeten zijn geweest en nu dus zo'n  85 jaar moeten zijn. Bovendien moeten deze personen nu nog goed bij hun verstand zijn. Het is nu of nooit. Als het je niet lukt om zo iemand te vinden, kun je een jonger iemand proberen die misschien van verhalen van zijn of haar ouders weet hoe het leven op Bonaire er vlak na de oorlog uitzag.

Hieronder staat ook de link naar de website die door Boi Antoin is gemaakt met informatie over de geschiedenis van Bonaire, archivoboneiru.com.

Tenslotte kun je ook bij de historicus van het eiland terecht die bijna alles weet, Boi Antoin zelf

Websites waar je kunt zoeken:

In deze periode behandelen we:
 • Hoofdstuk 3: Monniken en ridders
 • Hoofdstuk 4: Steden en staten
 • Presentatie onderzoek 'Bekende Bonairianen'

Studiewijzer:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/11513/course/summary/SW%20V45%20Periode%202%201819.docx


Hoofdstuk 3  Monniken en ridders

Dit hoofdstuk gaat over de vroege middeleeuwen, de periode in de geschiedenis waarin in West-Europa een chaos ontstond na de val van het Romeinse Rijk. Er waren veel oorlogen, handel en nijverheid verdwenen en steden en wegen raakten in verval. Iedereen moest weer gaan leven van de landbouw.

Boeren zochten bescherming bij een rijke boer in de buurt. Deze wilde hen wel bescherming bieden, als ze in ruil werkzaamheden voor hem verrichten en producten aan hem leverden. Het hofstelsel ontstond, waarin de boeren als horigen verplicht waren om herendiensten te verrichten voor hun heer en het domein alleen nog maar met toestemming van die heer mochten verlaten. Koningen probeerden via het leenstelsel hun land te besturen en rust te brengen. Aanvankelijk werkte dat goed, maar na verloop van tijd keerden de leenmannen zich tegen hun koning en tegen elkaar en ontstonden weer oorlogen en chaos.


Studieplanning en toets

Week 45: Paragraaf 1 De islam

Week 46: Paragraaf 2 Het hofstelsel

Week 47: Paragraaf 3 Het leenstelsel

Week 48: Paragraaf 3 Uitbreiding van het Christendom

De toets over hoofdstuk 3 vindt plaats in week 50


https://www.digileraar.com/pluginfile.php/11513/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H3-antwoorden.doc


Powerpoint Hfst 3:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/11513/course/summary/H3%20Monniken%20en%20Ridders.pptx?time=1542886053845

Video:

Islam:   https://schooltv.nl/video/heilige-huisjes-moskee/#q=islamHoofdstuk 4  Steden en staten

Dit hoofdstuk gaat over de late middeleeuwen, de periode in de geschiedenis waarin in West-Europa weer steden ontstonden en de koningen in de meeste landen er langzamerhand in slaagden om de baas te worden in hun hele land. De steden geven hun brugers meer vrijheid dan ze als boeren hadden. De burgers gaan zich organiseren in gilden. De adel raakte dus een stukje van haar macht kwijt aan de steden, maar ook aan de koningen. Die gaan steeds meer zelf hun land besturen, zonder hulp van leenmannen maar met eigen legers.

In de middeleeuwen is het geloof en dus ook de kerk, heel belangrijk. De paus vindt dat hij als plaatsvervanger van God op aarde de belangrijkste persoon is, maar daar zijn koningen het niet mee eens. Er ontstaat ruzie tussen de paus en sommige koningen. Het belang van het geloof blijkt ook uit de kruistochten: duizenden gelovige Europeanen trekken naar Jeruzalem om "het heilige land" te bevrijden van de moslims. Als je sterft in deze 'heilige oorlog' ga je direct naar de hemel, geloven de mensen.


Studieplanning en toets

Week 1: Paragraaf 1 De opkomst van de steden

Week 4 Paragraaf 2 De stedelijke burgerij

Week 5: Paragraaf 3 Staatsvorming en centralisatie

week 6: Paragraaf 4 Kerk en staat


De toets over hoofdstuk 4 vindt plaats in week 7


Antwoorden Hfst 4:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/11513/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H4-antwoorden.doc


Powerpoint Hfst 4:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/11513/course/summary/H4%20Steden%20en%20staten.pptx

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=oS_KL96Qs40Onderzoek 'Bonaire na de oorlog'


 1. Donderdag 6 december inleveren schriftelijk verslag van het onderzoek
 2. Toetsweek 2, week 3 januari 2019, inleveren definitieve verslag en presentatie aan de groep mbv powerpoint.


Vlak na de tweede wereldoorlog zag Bonaire er heel anders uit en leefden de mensen ook anders dan nu. Geen waterleiding, geen electriciteit, bijna geen auto's, geen middelbare school................
We gaan uitzoeken hoe anders het leven op bonaire was door mensen van 80 tot 90 jaar oud te interviewen: hoe leefden zij en hoe zag hun jeugd eruit?
We gaan op zoek naar foto's en wellicht films uit en over die tijd. En natuurlijk onderzoeken we waardoor en wanneer Bonaire op het eiland ging lijken dat het nu is.

Je gaat dit in tweetallen onderzoeken. Het resultaat ga je uiteindelijk tijdens toetsweek 2 in januari 2019 aan je klasgenoten presenteren.

Onderzoeksopdracht:
http://www.digileraar.com/pluginfile.php/7566/course/summary/project%20Bonaire%20na%20de%20oorlog.docx?time=1540411142727

Aanpak van het onderzoek
Over deze periode is weinig geschreven. In het boek van Hartog over de geschiedenis van Bonaire uit 1957 (Bonaire, van indianen tot toeristen), kun je verspreid over vier hoofdstukken een klein beetje informatie vinden over de eerste jaren vlak na de oorlog. Het boek kan je op internet lezen via de link die hieronder staat.

Je zal je informatie dus vooral van nog levende personen die in die tijd geleefd hebben, moeten halen. Dat betekent dat deze personen in 1945 zo'n jaar of 10 moeten zijn geweest en nu dus zo'n  85 jaar moeten zijn. Bovendien moeten deze personen nu nog goed bij hun verstand zijn. Het is nu of nooit. Als het je niet lukt om zo iemand te vinden, kun je een jonger iemand proberen die misschien van verhalen van zijn of haar ouders weet hoe het leven op Bonaire er vlak na de oorlog uitzag.

Hieronder staat ook de link naar de website die door Boi Antoin is gemaakt met informatie over de geschiedenis van Bonaire, archivoboneiru.com.

Tenslotte kun je ook bij de historicus van het eiland terecht die bijna alles weet, Boi Antoin zelf (kantoor Extra, Kaya Irlanda z/n, tel. 7178483)

Websites waar je kunt zoeken:

Beoordelingsformulier opdracht: