Aangepaste planning periode 3 mei-juni 2020

Nu we vanaf 11 mei weer naar school mogen, is de planning voor de laatste weken                             van periode 3 natuurlijk een beetje aangepast.


Studiewijzer mei/juni 2020:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/14552/course/summary/SW%20V45%20mei-juni%201920.docx


Oefentoets Hoofdstuk 9 (par 567)

Hieronder staat de oefentoets die je deze week moet maken om je voor te bereiden op het echte proefwerk daarna. Doordat de normale lessen zijn weggevallen en je een deel van het hoofdstuk helemaal zelfstandig hebt moeten doen, kan het zijn dat je sommige onderdelen toch niet goed begrepen hebt. Daar kom meestal dan bij het proefwerk achter. Daarom geef ik nu een oud proefwerk zodat je nu al kunt zien in hoeverre je de stof beheerst.

Maar dat werkt natuurlijk alleen als je die proeftoets maakt alsof het een echt proefwerk is: dus je voorbereiden zoals je voor een echt proefwerk ook doet:

·         samenvatten,

·         werkboek bestuderen,

·         powerpoint of samenvatting, begrippen en kenmerkende aspecten leren

Als je dat hebt gedaan, maak je de proeftoets. We bespreken de toets dan tijdens de eerste les en dan kan ik ook zaken nog een keer uitleggen als dat noodzakelijk is.

 

Let op: de toets maken zonder serieuze voorbereiding, is vrij zinloos: daar leer je te weinig van.

Sukses

Proeftoets Hoofdstuk 9 par 567:  https://www.digileraar.com/pluginfile.php/14552/course/summary/H9%20par%20567%20proefwerk%20V45%20mrt18.docx


Op 14 mei het echte proefwerk over Hoofdstuk 9, paragraaf 5+6+7 (1x)


Daarna bestuderen we paragraaf 1 en 2 van Hoofdstuk 10 met daarin de volgende twee onderwerpen:

 • Dekolonisatie (10.1)
 • Koude oorlog (10.2)

Op 2 juni het proefwerk over Hoofdstuk 10 paragraaf 1+2 (1x)


Tijdens de KWT-uren zullen we kijken naar de film "Thirteen days" over de Cuba-crisis, toen de wereld op de rand van een atoomoorlog balanceerde.


En tenslotte ronden we het schooljaar af met een een toets over de hoofdstukken van Geschiedenis Werkplaats die we dit jaar behandeld hebben:

Toetsweek 3: proefwerk over Hoofdstuk 7 t/m 10 (2x)


Hoofdstuk 10 Tijd van televisie en computer


Welkom op de startpagina van Geschiedenis Vwo 4 en 5.


Het ontstaan van de staat Israel (alleen voor V4)

Vwo 4 gaat in de week van 20 april een klein eigen programma volgen. Hieronder de details:


De opdracht, vragenlijst en toelichting: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1608/course/summary/Israel.docx


Powerpoint: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1608/course/summary/Israel.pptx


Te gebruiken websites:


Dinsdag 5 mei bespreken we de stof aan de hand van de vragenlijst.


Breaking news: Corona-planning

De komende weken moeten jullie thuis zelfstandig verder werken aan de geplande stof voor geschiedenis. Hieronder zie je een aangepaste planning voor de komende 3 weken, dus tot aan de paasvakantie. Volg de aanwijzingen in de planning en de tekst daaronder nauwgezet op en zorg ervoor dat je helemaal zelfstandig aan het eind van deze 3 weken de stof begrijpt en beheerst.Antwoorden:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1608/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H9-antwoorden%20par%206%2B7.doc.docx

Powerpoint:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1608/course/summary/H9%20Tijd%20van%20de%20Wererldoorlogen.pptx


Paragraaf 9.6  De Tweede Wereldoorlog

We zien hoe Hitler na 1932 stap voor stap het verdrag van Versailles ongedaan maakt en Duitsland voorbereid op revanche voor de vernedering na de Eerste Wereldoorlog. We zien hoe Hitler vervolgens zijn plannen voor een groot Duits Rijk begint uit te voeren en verschillende gebieden wil annexeren. Frankrijk en Engeland stellen hier niets tegenover en geven telkens weer een beetje toe aan Hitler. Dit noemen we de 'appeasement' politiek. In 1939 begint de Tweede Wereldoorlog als Hitler Polen aanvalt. We lezen tenslotte hoe de oorlog zich ontwikkelt. Tot 1942 winnen Duitsland en Japan op alle fronten, maar vanaf 1943 keren de kansen en eindigt de oorlog in augustus 1945 met de twee atoombommen op Japan.

Extra uitleg §5 :

Joost van Oort: https://www.youtube.com/watch?v=u1Ll3HzE16M&list=PLk_f9LgcJGwlyC1sx8zBzyL4aOknuhZBK&index=45

Extra uitleg §6:

Joost van Oort: https://www.youtube.com/watch?v=2Di_N-QEgAc&list=PLk_f9LgcJGwlyC1sx8zBzyL4aOknuhZBK&index=46

Video's §6:

 • Duitsland 1933-1939: https://schooltv.nl/video/histoclips-duitsland-onder-hitler/#q=hitler
 • Tweede wereldoorlog: https://schooltv.nl/video/histoclips-de-tweede-wereldoorlog/#q=hitler
 • Atoombom: https://www.youtube.com/watch?v=W_IR50DIVKQ
 • Atoombom: https://www.youtube.com/watch?v=3wxWNAM8Cso

 • Paragraaf 9.7  De Holocaust

  Een van de dieptepunten in de menselijke geschiedenis: de poging van Nazi-Duitsland om het Joodse volk volledig uit te roeien. De joden noemen het zelf 'Shoah' (=vernietiging) en niet 'holocaust' (=brandoffer). Uitgelegd wordt hoe het antisemitisme is ontstaan en zich heeft ontwikkeld in Europa. Vervolgens zien we hoe Hitler in verschillende stappen tot het besluit komt van de Endlösung en hoe die wordt uitgevoerd.

  Extra uitleg §7

  Joost van Oort: https://www.youtube.com/watch?v=sSNrjKjklzs&list=PLk_f9LgcJGwlyC1sx8zBzyL4aOknuhZBK&index=47

  Video's §7

 • Holocaust: https://schooltv.nl/video/histoclips-holocaust/#q=holocaust

 • Enkele fragmenten uit de indrukwekkende film "Shoah"van regisseur Claude Lanzmann.
 • In deze film worden overlevenden van vernietigingskampen zoals Treblinka en Auschwitz geïnterviewd, maar ook een SS'er die in Treblinka werkte. Je ziet alleen beelden van de geïnterviewden of van de huidige situatie in en bij de kampen. Op het proefwerk zullen vragen worden gesteld over deze interviews, die als bonuspunten zullen meetellen.
 • Shoah (1): https://www.youtube.com/watch?v=Ud3QfawX06A

  (interviews met Richard Glazar, Abraham Bomba en de SS'er Franz Suchomel, overlevenden uit Treblinka)

  Shoah deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=fj2pj6Mt-OA&list=PLZoyzvCY_ZtDx4TcHdbUDhEdP0n54_GAA&index=2

  • Franz Suchomel (SS-officier Treblinka): 04:20 - 16:35
  • Abraham Bomba (Treblinka); 16:35 - 34:50
  • Filip Müller (Auschwitz): 49:50 - 1:12:00 (proces in gaskamers)
  • Filip Müller (Auschwitz): 2:47:00 - 2:54:00 (vergassing Tsjechisch familiekamp)   Paragraaf 9.8  De bezetting

  Deze paragraaf kijkt meer in het bijzonder naar de gevolgen voor Nederland tijdens de bezetting door Nazi-Duitsland. Deze paragraaf hoef je niet te leren voor het proefwerk. Maar lees deze paragraaf wel en bekijk tenslotte de video bij deze paragraaf.

  Video §8: 

  De bezetting van Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=4eee2rX5uYg
  Planning voor het hele jaar:

  Periode 1:  GWP Hfst 7 + 8

  Periode 2:  Geschiedenis van de Antillen + GWP Hfst 9

  Periode 3:  GWP Hfst 9 (vervolg) Hfst 10 


  PTA 19/20 Vwo 45

  https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1608/course/summary/PTA%20V45%2019-20%20ges%20aangpast%201-1-20.docx

  Periodeoverzicht

  In deze periode komen 3 onderwerpen aan de orde:

  • Geschiedenis van de Antillen deel 1 en 2
  • Onderzoek naar het culturele erfgoed van Bonaire
  • GWP Hoofdstuk 9  Tijd van de wereldoorlogen

  Studieplanner


  Geschiedenis van de Antillen

  We bestuderen vooral de geschiedenis van de Antillen na afschaffing van de slavernij in 1863 tot 10-10-10. Daarvoor gebruiken we een apart boekje met vragenlijst.
  Daarna herhalen we deel 1,de geschiedenis van de Antillen tot 1863, ook aan de hand van een boekje met vragenlijst.
  Beide onderdelen worden in één proefwerk getoetst.

  Geschiedenis van de Antillen deel 1:
  Vragen bij deel 1:
  Antwoorden bij deel 1:
  Powerpoint bij deel 1:

  Geschiedenis van de Antillen deel 2:
  Vragen bij deel 2:
  Antwoorden bij deel 2:
  Powerpoint bij deel 2:


  Cultureel erfgoed Bonaire

  In deze periode doe je ook een onderzoek (alleen of met zijn tweën), naar het cultureel erfgoed op Bonaire: alles wat bewaard is gebleven uit het verleden van Bonaire en typisch bij Bonaire hoort: bouwstijl van (land-)huizen, bepaalde landschappen, feestdagen zoals Dia di Rincon, eten of andere tradities.

  Dinsdag 10 december moet je de eerste versie van je onderzoeksverslag inleveren en tijdens toetsweek 2 in januari de definitieve versie. Dan zal je ook een korte presentatie van je onderzoek moeten geven aan je klasgenoten.


  Onderzoeksopdracht Cultureel erfgoed:

  https://www.digileraar.com/pluginfile.php/14228/course/summary/PO%20Cultureel%20erfgoed%20op%20Bonaire.docx


  Informatiebronnen:
  • Boeken zoals Geschiedenis van de Antillen, Encyclopedie van de Nederlandse Antillen,
  • Hartog van indianen tot toeristen (geschiedenis van Bonaire):  http://www.archivoboneiru.com/collectie?mivast=2586&miadt=2586&mizig=211&miview=ldt&milang=nl&micols=1&mires=0&mip2=Van%20indianen%20tot%20toeristen
  • Internet, bijvoorbeeld  http://www.archivoboneiru.com/
  • Instellingen of personen op Bonaire, zoals Mangazina di Rei, museum, SKAL, e.a.


  GWP  Hoofdstuk 9: de tijd van de wereldoorlogen

  We zijn aangekomen in de geschiedenis van de 20e eeuw. Een eeuw die overschaduwd werd door twee wereldoorlogen. We zullen beide oorlogen zelf onderzoeken: hoe ze zijn ontstaan en hoe ze zijn verlopen en we zullen naar de periode tussen beide oorlogen kijken, het interbellum. Daarin kijken we vooral naar ontwikkelingen in Rusland, Italie en Duitsland.


  De toets over Hoofdstuk 9, paragraaf 1 t/m 4+6+7, is in februari, vlaak voor de carnavalsvakantie en aan het eind van periode 2


  Antwoorden hoofdstuk 9:
  https://www.digileraar.com/pluginfile.php/14228/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H9-antwoorden.doc
  Powerpoint hoofdstuk 9:

  https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4345/course/summary/H9%20Tijd%20van%20de%20Wererldoorlogen.pptx


  Video's bij hoofdstuk 9:

  Periodeoverzicht

  In deze eerste periode worden twee hoofdstukken behandeld:

  • Hoofdstuk 7  Pruiken en revoluties
  • Hoofdstuk 8  Burgers en stoommachines


  Toetsen
  • toetsweek 1 (week 43/44) een toets over Hoofdstuk 7 (90 minuten, wegingsfactor 1)
  • week 45 de toets over Hoofdstuk 8 (60 minuten, wegingsfactor 1)

  Lessenplan periode 1

  week

  Boek

  Hoofdstuk

   

  weging

  tijdsduur

  34

   

   

   

   

   

  35

  GWP Hoofdstuk 7

  7.1

  De verlichting

   

   

  36

  Pruiken en revoluties

  7.2

  Het ancien regime

   

   

  37

   

  7.3

  Democratische revoluties

   

   

  38

   

  7.4

  Kolonialisme en slavernij

   

   

  39

  GWP Hoofdstuk 8

  8.1

  Industriele revolutie

   

   

  40

  Burgers en stoommachines

  8.2

  Politiek-maatschappelijke stromingen

   

   

  41

  Regatta

   

   

   

   

  42

   

  8.5

  Sociale kwestie

   

   

  43

  TW1

  Proefwerk

  Hoofdstuk 7

  1

  45 min

  44

   

  8.6

  Modern imperialisme

   

   

  45

   

  Proefwerk

  Hoofdstuk 8

  1

  45 min

  46

  Geschiedenis van de Antillen

  2.1+2.2

   

   

   


  Hoofdstuk 7: Pruiken en revoluties


  Antwoorden Hfst 7

  https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H7-antwoorden.doc


  Powerpoint Hfst 7

  https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/H7%20Pruiken%20revoluties.pptx?time=1571695063254


  Video bij Hfst 7

  histoclips franse revolutie.mp4  Hoofdstuk 8: Burgers en stoommachines


  Antwoorden Hfst 8

  https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H8-antwoorden.doc


  Powerpoint Hfst 8

  https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/H8%20Burgers%20en%20stoommachines.pptx?time=1572469085469


  Video Hfst 8

  https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/Histoclips%20De%20industriele%20revolutie.mp4.mp4