Welkom op de startpagina van Geschiedenis Vwo 4 en 5.


Planning voor het hele jaar:

Periode 1:  GWP Hfst 7 + 8

Periode 2:  Geschiedenis van de Antillen + GWP Hfst 9

Periode 3:  GWP Hfst 10  + De onafhankelijkheid van Zuid- en Midden-Amerika


PTA 19/20 Vwo 45

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1608/course/summary/PTA%20V45%2019-20%20ges.docx

Periodeoverzicht

In deze periode komen 3 onderwerpen aan de orde:

 • Geschiedenis van de Antillen deel 1 en 2
 • Onderzoek naar het culturele erfgoed van Bonaire
 • GWP Hoofdstuk 9  Tijd van de wereldoorlogen

Studieplanner


Geschiedenis van de Antillen

We bestuderen vooral de geschiedenis van de Antillen na afschaffing van de slavernij in 1863 tot 10-10-10. Daarvoor gebruiken we een apart boekje met vragenlijst.
Daarna herhalen we deel 1,de geschiedenis van de Antillen tot 1863, ook aan de hand van een boekje met vragenlijst.
Beide onderdelen worden in één proefwerk getoetst.

Geschiedenis van de Antillen deel 1:
Vragen bij deel 1:
Antwoorden bij deel 1:
Powerpoint bij deel 1:

Geschiedenis van de Antillen deel 2:
Vragen bij deel 2:
Antwoorden bij deel 2:
Powerpoint bij deel 2:


Cultureel erfgoed Bonaire

In deze periode doe je ook een onderzoek (alleen of met zijn tweën), naar het cultureel erfgoed op Bonaire: alles wat bewaard is gebleven uit het verleden van Bonaire en typisch bij Bonaire hoort: bouwstijl van (land-)huizen, bepaalde landschappen, feestdagen zoals Dia di Rincon, eten of andere tradities.

Dinsdag 10 december moet je de eerste versie van je onderzoeksverslag inleveren en tijdens toetsweek 2 in januari de definitieve versie. Dan zal je ook een korte presentatie van je onderzoek moeten geven aan je klasgenoten.


Onderzoeksopdracht Cultureel erfgoed:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/14228/course/summary/PO%20Cultureel%20erfgoed%20op%20Bonaire.docx


Informatiebronnen:
 • Boeken zoals Geschiedenis van de Antillen, Encyclopedie van de Nederlandse Antillen,
 • Hartog van indianen tot toeristen (geschiedenis van Bonaire):  http://www.archivoboneiru.com/collectie?mivast=2586&miadt=2586&mizig=211&miview=ldt&milang=nl&micols=1&mires=0&mip2=Van%20indianen%20tot%20toeristen
 • Internet, bijvoorbeeld  http://www.archivoboneiru.com/
 • Instellingen of personen op Bonaire, zoals Mangazina di Rei, museum, SKAL, e.a.


GWP  Hoofdstuk 9: de tijd van de wereldoorlogen

We zijn aangekomen in de geschiedenis van de 20e eeuw. Een eeuw die overschaduwd werd door twee wereldoorlogen. We zullen beide oorlogen zelf onderzoeken: hoe ze zijn ontstaan en hoe ze zijn verlopen en we zullen naar de periode tussen beide oorlogen kijken, het interbellum. Daarin kijken we vooral naar ontwikkelingen in Rusland, Italie en Duitsland.


De toets over Hoofdstuk 9, paragraaf 1 t/m 4+6+7, is in februari, vlaak voor de carnavalsvakantie en aan het eind van periode 2


Antwoorden hoofdstuk 9:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/14228/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H9-antwoorden.doc
Powerpoint hoofdstuk 9:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4345/course/summary/H9%20Tijd%20van%20de%20Wererldoorlogen.pptx


Video's bij hoofdstuk 9:

Periodeoverzicht

In deze eerste periode worden twee hoofdstukken behandeld:

 • Hoofdstuk 7  Pruiken en revoluties
 • Hoofdstuk 8  Burgers en stoommachines


Toetsen
 • toetsweek 1 (week 43/44) een toets over Hoofdstuk 7 (90 minuten, wegingsfactor 1)
 • week 45 de toets over Hoofdstuk 8 (60 minuten, wegingsfactor 1)

Lessenplan periode 1

week

Boek

Hoofdstuk

 

weging

tijdsduur

34

 

 

 

 

 

35

GWP Hoofdstuk 7

7.1

De verlichting

 

 

36

Pruiken en revoluties

7.2

Het ancien regime

 

 

37

 

7.3

Democratische revoluties

 

 

38

 

7.4

Kolonialisme en slavernij

 

 

39

GWP Hoofdstuk 8

8.1

Industriele revolutie

 

 

40

Burgers en stoommachines

8.2

Politiek-maatschappelijke stromingen

 

 

41

Regatta

 

 

 

 

42

 

8.5

Sociale kwestie

 

 

43

TW1

Proefwerk

Hoofdstuk 7

1

45 min

44

 

8.6

Modern imperialisme

 

 

45

 

Proefwerk

Hoofdstuk 8

1

45 min

46

Geschiedenis van de Antillen

2.1+2.2

 

 

 


Hoofdstuk 7: Pruiken en revoluties


Antwoorden Hfst 7

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H7-antwoorden.doc


Powerpoint Hfst 7

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/H7%20Pruiken%20revoluties.pptx?time=1571695063254


Video bij Hfst 7

histoclips franse revolutie.mp4Hoofdstuk 8: Burgers en stoommachines


Antwoorden Hfst 8

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/GWP-TF-Opdrachten-vwo-H8-antwoorden.doc


Powerpoint Hfst 8

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/H8%20Burgers%20en%20stoommachines.pptx?time=1572469085469


Video Hfst 8

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/Histoclips%20De%20industriele%20revolutie.mp4.mp4