Welkom op de startpagina van Geschiedenis Vwo 4 en 5.


Planning voor het hele jaar:
  • Periode 1:  GWP Hfst 1 + 2 + onderzoek
  • Periode 2:  GWP Hfst 3 + 4 + 5
  • Periode 3:  GWP Hfst 6 + Simon Bolivar 

Jaarplanning: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1608/course/summary/Jaarplanning%2020-21%20V45.docx


PTA 20-21 Vwo 45

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1608/course/summary/PTA%20Geschiedenis%20Vwo%205%20%202021.docx