deze studiewijzer gebruik je om je te oriënteren op de lesstof


Maak ook een begrippenlijst en een lijst met moeilijke woorden

dit is de studiewijzer voor periode drie, deze kan aangepast worden.

DIT IS DE STUDIEWIJZER OPGESTELD VOOR HET LEERJAAR 2017/18. DE LESSEN ZIJN PER WEEK OPGEGEVEN.

HET IS ECHTER MOGELIJK DAT ER WIJZIGINGEN IN HET PROGRAMMA KOMEN ALS ER ONDERWERPEN TUSSEN KOMEN