Studiewijzer te gebruiken in Periode 1

Maak ook een begrippen en vaktaalwoordenlijst

deze studiewijzer is een indicatie van wat behandeld gaat worden in de derde periode.

er kunnen veranderingen van lesstof optreden, deze worden tijdig besproken.

DIT IS DE STUDIEWIJZER VOOR PERIODE TWEE. DEZE STUDIEWIJZER IS ALS RICHTLIJN VOOR DEZE PERIODE, ER KAN AFGEWEKEN WOORDEN VAN HET PROGRAMMA ALS ER REDENEN VOOR ZIJN