In deze eerste periode komen de volgende zaken aan de orde:

  • GWP Hoofdstuk 1: Jagers en boeren
  • GWP Hoofdstuk 2+3.1: Grieken en Romeinen en islam
  • Onderzoek: de Verenigde Staten van Amerika


Studiewijzer periode 1:


Hoofdstuk 1 Jagers en boeren

Dit hoofdstuk gaat over de pre-historie, de periode in de geschiedenis waarin nog geen sprake is van geschreven bronnen. In deze periode leefden de mensen aanvankelijk van jagen en het verzamelen van voedsel. Ze hadden geen vaste woonplaats. We zullen er achter komen wanneer en hoe deze mensen ontdekt hebben dat ze ook konden leven van akkerbouw en veeteelt. Ze werden boeren. Tenslotte zullen we zien dat er na verloop van tijd mensen andere beroepen gingen uitoefenen zoals handelaar, kleermaker en houtbewerker en in steden gingen wonen in plaats van op het platteland.
Powerpoint hoofdstuk 1:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7566/course/summary/H1%20tijd%20van%20jagers%20en%20boeren.pptx?time=1599438971670


Hoofdstuk 2: Grieken en Romeinen

Dit hoofdstuk gaat over de tijd van de Grieken en Romeinen, de klassieke oudheid. We zullen zien hoe de oude Grieken leefden en dat we veel van wat we nu weten en hoe we nu denken, aan hen te danken hebben: democratie en wetenschappelijk denken bijvoorbeeld, maar je kan ook denken aan de Olympische spelen en bepaalde bouwstijlen. De Romeinen waren grote bewonderaars van de Grieken. Zij slaagden erin een groot deel van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten te veroveren en langdurig te besturen. Zij hebben daardoor ervoor gezorgd dat die kennis van de Grieken verspreid werd en nog steeds dagelijks te merken is. Ook de verspreiding van het christendom zou niet mogelijk zijn geweest zonder de bijdrage die de Romeinen aan de geschiedenis hebben geleverd.


Antwoorden hoofdstuk 2:


Powerpoint hoofdstuk 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7566/course/summary/H2%20Grieken%20en%20Romeinen.pptx?time=1601502126680


Hoofdstuk 3.1 De islam

Rond 600 na Chr. ontstond de derde grote monotheïstische godsdienst, de islam. We onderzoeken waar en hoe dat gebeurde, wat de verschillen en overeenkomsten zijn met het jodendom en christendom en we kijken hoe de islam zich razendsnel verspreidde over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en zelfs tot in Europa.