In deze periode ronden we de geschiedenis van Venezuela af en bestuderen we de 17e eeuw, het tijdvak van regenten en vorsten, hoofdstuk 6 in GWP.


Simon Bolivar en de geschiedenis van Venezuela


Boekje:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/16818/course/summary/Bolivar%20versie%202.pdf 

Vragen:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/16818/course/summary/Bolivar%20versie%202%20leerdoelen.pdf

Powerpoint:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/16818/course/summary/Bolivar%20en%20Venezuela.pptx

Proeftoets Venezuela:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/16818/course/summary/Proeftoets%20Venezuela%20V45%20mrt21.docx

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/16818/course/summary/Proeftoets%20V45%20antwoorden.pptx


GWP Hoofdstuk 6: Tijd van regenten en vorsten

De tijd van de Nederlandse 'Gouden eeuw': de Republiek der Nederlanden werd een sterk en rijk land. Wat was er zo bijzonder aan Nederland in deze 17e eeuw en was alles goud wat er blonk?

In Frankrijk de absolute monarchie met koning Lodewijk XIV, de 'Zonnekoning', die veel navolging zou krijgen in andere Europese landen.

In Engeland ontstond weer een andere versie van de monarchie: de constitutionele monarchie.

En tenslotte zullen we kijken naar de wetenschappelijke revolutie, de belangrijkste ontdekkingen die werden in deze eeuw en de gevolgen daarvan.


Powerpoint:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/16818/course/summary/H6%20Regenten%20en%20vorsten.pptx?time=1622209906136