• Verzet tegen het imperialisme
 • Tweede wereldoorlog
 • Holocaust
 • Dekolonisatie
 • Koude oorlog
 • Geschiedenis van Zuid- en Midden-Amerika en caribisch gebied

Deze onderwerpen komen aan bod in de derde en laatste periode van dit schooljaar.


Toetsen
 • Proefwerk Hfst 9 par 5 t/m 7 (0,5x)
 • Presentatie onderzoek 'Geschiedenis van de eigen regio' (1x).
 • Proefwerk Hfst. 6 t/m 10 (2x)


Studiewijzer

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5688/course/summary/SW%20V45%20periode%203%202018.docx


Onderzoeksopdracht

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5688/course/summary/PO%20Eigen%20regio%20VH%20jan-mei%2018.docx


Powerpoints


Video
 • Tweede Wereldoorlog: https://www.youtube.com/watch?v=FI5TCmxLbKw
 • Holocaust: https://www.youtube.com/watch?v=faK0goHskZM
 • Dekolonisatie: https://www.youtube.com/watch?v=CRlSTQU_Aww&t=149s
 • Koude oorlog: https://www.youtube.com/watch?v=DmRfk0qIuqY


©2018 Gilbert van Arneman & Robbert van Krieken

We zijn aangekomen in de geschiedenis van de 20e eeuw.

Een eeuw die overschaduwd werd door twee wereldoorlogen. We zullen beide oorlogen onderzoeken: hoe ze zijn ontstaan en hoe ze zijn verlopen. In dit hoofdstuk zullen we ook de Russische revolutie bestuderen en het ontstaan van verzet in de kolonies in Azië en Afrika tegen de Europese overheersing.


Studieplanning

Week 45:               Paragraaf 1

Week 46+47+48:  Paragraaf 2+3+4

Week 49:               Paragraaf 5

Week 50:               Paragraaf 6

Week 51:               Paragraaf 7

Week 2:                 Voorbereiden SE

Week 3:                 SE 2


Toets 2

Het schoolexamen gaat over hoofdstuk 9. De toets vindt plaats in toetsweek 2 (week 2) januari 2018.

De toets duurt 2 lesuren en telt mee voor 1/5e deel in het eindcijfer V5


Studiewijzer:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4347/course/summary/SW%20V45%20Hfst%209.docx


Antwoorden:

Hfst 9:  

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4347/course/summary/Antwoorden%20Hfst%209%20opdrachtenboek%20V45.doc

Powerpoint:
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4347/course/summary/H9%20Tijd%20van%20de%20Wererldoorlogen.pptx

Video bij Hfst 9

Eerste wereldoorlog: https://schooltv.nl/video/ten-oorlog-de-eerste-wereldoorlog/#q=eerste%20wereldoorlog

Russische revolutie: https://www.youtube.com/watch?v=XBTpReM4Hn8

Duitsland 1918-1933: https://schooltv.nl/video/histoclips-hoe-kwam-hitler-aan-de-macht/#q=hitler

Duitsland 1933-1939: https://schooltv.nl/video/histoclips-duitsland-onder-hitler/#q=hitler

Tweede wereldoorlog: https://schooltv.nl/video/histoclips-de-tweede-wereldoorlog/#q=hitler

Atoombom: https://www.youtube.com/watch?v=W_IR50DIVKQ

Atoombom: https://www.youtube.com/watch?v=3wxWNAM8Cso

Holocaust: https://schooltv.nl/video/histoclips-holocaust/#q=holocaust

Koude oorlog: https://schooltv.nl/video/histoclips-berlijn-en-de-koude-oorlog/#q=koude%20oorlog

Dekolonisatie: https://schooltv.nl/video/histoclips-dekolonisatie/#q=dekolonisatie

Periodeoverzicht

In deze eerste periode worden twee hoofdstukken behandeld:

 • Hoofdstuk 7  Pruiken en revoluties
 • Hoofdstuk 8  Burgers en stoommachines


De periode wordt afgesloten met 1 toets over Hfst 7+8 samen.

De toets vindt plaats in toetsweek 1 (week 44), duurt 90 minuten en telt 1x mee


Hoofdstuk 7: Pruiken en revoluties


Studiewijzer Hfst 7

http://www.digileraar.com/pluginfile.php/2433/course/summary/SW%20Hfst%207.docx


Powerpoint

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2436/course/summary/H7%20Pruiken%20en%20revoluties.pptx


Antwoorden

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2436/course/summary/Antwoorden%20vwo%20opdrachtenboek%20h07.doc


Video Hfst 7

histoclips franse revolutie.mp4Hoofdstuk 8: Burgers en stoommachines


Studiewijzer Hfst 8

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2436/course/summary/SW%20Hfst%208.docx


Antwoorden Hfst 8

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2436/course/summary/Antwoorden%20Hfst%208%20opdrachtenboek%20V45.doc


Powerpoint Hfst 8

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/2436/course/summary/H8%20Burgers%20en%20stoommachines.pptx


Video bij Hfst 8

Histoclips De industriele revolutie.mp4.mp4

Welkom op de startpagina van Geschiedenis Vwo 5


Planning voor het hele jaar:

Periode 1:  GWP Hfst 7 + 8

Periode 2:  GWP Hfst 9

Periode 3:  GWP Hfst 10 + Onderzoek en presentatie: Geschiedenis van de regio


PTA

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/1729/course/summary/PTA%20%20V5%201718%20ges.docx