Welkom bij de site van Geschiedenis van Vwo 6


Schooljaar 2020-2021

Periode 1:

 • Simon Bolivar en de geschiedenis van Venezula
 • Geschiedenis van de Antillen 1 en 2
 • Praktische opdracht: De VS

Periode 2:

 • Kolonisatie en dekolonisatie van Nederlands-Indië
 • Kolonisatie en dekolonisatie van Suriname

Periode 3:

 • Geschiedenis Werkplaats Hoofdstuk 1 t/m 10


PTA Geschiedenis V6 2020-2021:


Nederlands-Indie en Suriname.

In deze periode gaan we de geschiedenis bekijken van de twee andere Nederlandse kolonies.


Lessenplan periode 2

Voor het bestuderen van deze onderwerpen gebruiken we het volgende materiaal:

 • Nederland en Nederlands-Indië Examenbundel Vwo
 • Dekolonisatie van Suriname (kopieën Geschiedenis van Suriname)
 • Powerpoints van Nederlands-Indië en van Suriname


Dekolonisatie van Suriname:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/10894/course/summary/Dekolonisatie%20Suriname.pdf


SE 2
 • Nederland en Nederlands-Indië Hfst 1 t/m 5 (examenbundel)
 • Dekolonisatie van Suriname Hfst 4 t/m 6 (powerpoint)

Deze stof wordt getoetst in toetsweek 2, de 1e en 2e schoolweek van januari 2021.

Tijdsduur van de toets is 135 minuten.

Wegingsfactor is 20%


Powerpoint Nederlands-Indie

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/10894/course/summary/Nederland%20en%20Nederlands-Indi%C3%AB.pptx?time=1607269759910


Powerpoint Suriname

In deze periode herhalen we de hoofdstukken 1 t/m 10 van het boek Geschiedeniswerkplaats.

En natuurlijk gaan we ons voorbereiden op het mondelinge examen


Lessenplan periode 3:Mondeling examen:

Stofinhoud:

 • Geschiedeniswerkplaats Hfst 1 t/m 10
 • Geschiedenis van de Antillen deel 1 en 2
 • Nederlands-Indie en Suriname
 • Simon Bolivar en de geschiedenis van Venezuela
Duur: 40 minuten
Weging: middelen met het cijfer van het SE

Geschiedeniswerkplaats

Powerpoint Hfst 1

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/H1%20tijd%20van%20jagers%20en%20boeren.pptx


Powerpoint Hfst 2

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/H2%20Grieken%20en%20Romeinen.pptx


Powerpoint Hfst 3

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/H3%20Monniken%20en%20Ridders.pptx


Powerpoint Hfst 4

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/H4%20Steden%20en%20staten.pptx


Powerpoint Hfst 5

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/H5%20Ontdekkers%20en%20Hervormers.pptx?time=1583795403463

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/H5%20Renaissance%20kunst.pptx


Powerpoint Hfst 6

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/H6%20Regenten%20en%20vorsten.pptx


Powerpoint Hfst 7

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/H7%20Pruiken%20revoluties.pptx?time=1583795298838


Powerpoint Hfst 8

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/H8%20Burgers%20en%20stoommachines.pptx?time=1583795283360


Powerpoint Hfst 9

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/H9%20Tijd%20van%20de%20Wererldoorlogen.pptx?time=1583795227030


Powerpoint Hfst 10

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/H10%20Dekolonisatie%20en%20Koude%20Oorlog.pptx?time=1583795244790


Geschiedenis van de Antillen:

Deel 1

Boekje: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%201.docx

Vragen: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%201%20Vragenstencil%20Mavo%202.docx

Antwoorden: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20Antwoorden%20deel%201.pptx

Powerpoint: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%201.pptx


Deel 2

Boekje: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%202.docx

Vragen: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%202%20Vragenstencil.docx

Antwoorden: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20Antwoorden%20deel%202.pptx

Powerpoint: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%202.pptx


Nederlands-Indie en Suriname

Nederlands-Indie: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/Nederland%20en%20Nederlands-Indi%C3%AB.pptx

Suriname: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/5640/course/summary/Suriname.pptx


 • Simon Bolivar en de geschiedenis van Venezuela

 • Geschiedenis van de Antillen (deel 1 en 2)


SE1 bestaat uit deze twee onderwerpen.

SE1 vindt plaats in week 43/44

Tijdsduur: 135 minuten

Wegingsfactor is 20%


Studiewijzer:

Praktische opdracht
In deze periode is er ook een praktische opdracht: je gaat in tweetallen onderzoek doen naar de geschiedenis van de Verenigde Staten vanaf het moment van de onafhankelijkheidsoorlog. Je maakt hiervan een schriftelijk verslag en geeft een korte presentatie aan de klas op Donderdag 29 oktober.

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7535/course/summary/PO%20V6%20%20VS.docx


Lessenplan periode 1:

 

 

Powerpoint Venezuela: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7535/course/summary/Bolivar%20en%20Venezuela.pptx?time=1601511594399

Powerpoint Antillen 1:

Powerpoint Antillen 2: https://www.digileraar.com/pluginfile.php/7535/course/summary/Geschiedenis%20van%20de%20Antillen%20deel%202.pptx?time=1569440373921
Video Bolivar: https://www.youtube.com/watch?v=p1bmJGX0md8&t=156s

Video Hugo Chavez: https://www.youtube.com/watch?v=Ez_wFX_ixYU
https://www.youtube.com/watch?v=O-lhLVUlTcw