Overzicht van het onderwerp

 • Les 1 Pesten vs plagen

  Leerdoelen

  • De leerling kan uitleggen wat plagen is.

  • De leerling kan uitleggen wat pesten is.

  • De leerling kan 2 verschillen tussen pesten en plagen noemen.

  • De leerling kan uitleggen het verschil tussen pesten en plagen per persoon kan verschillen.


  Deze les staat in het teken van het verschil tussen pesten en plagen. De leerlingen gaan hun voorkennis activeren en krijgen een korte instructie over pesten plagen.

  Actieve werkvormen

  • 1 minuut opdracht (Zelf laten nadenken over een vraag in stilte en de leerlingen de antwoorden laten opschrijven).

  • Filmpjes opdracht (Drie mogelijke filmpjes met elk een actieve opdracht: discussie, vragen & bespreken).

  • Fragment opdracht (Voorlezen van een fragment en daarna in groepjes op zoek naar kenmerken).

  • Papiertjes opdracht (Opdracht waarbij een papiertje een kind voorstelt).


 • Les 2 Cyber pesten

  Leerdoelen les 2


  • De leerling kan uitleggen wat cyberpesten is.

  • De leerling kan drie vormen van cyberpesten benoemen.

  • De leerling kan drie kenmerken van cyberpesten noemen. 

  • De leerling kan uitleggen welke instantie hij/zij kan benaderen bij cyberpesten. 


  Les 2- Cyberpesten
  Tijdens deze les gaan de leerlingen zich verder verdiepen in cyberpesten. Ze beginnen met het activeren van voorkennis en gaan daarna verschillende opdrachten doen over cyberpesten.
  Actieve werkvormen

  • Zitten of staan spel (de leerlingen moeten aangeven of een stelling gaat om pesten of plagen).

  • 1 minuut opdracht (De leerlingen moeten in één minuut opschrijven wat ze vinden over een bepaald plaatje)

  • Woordweb opdracht (De leerlingen gaan in groepjes een woordweb maken over cyberpesten).

  • FIlmpje + discussie (De leerlingen gaan een filmpje kijken waarover ze in groepjes gaan discussiëren).


  • Les 3 Over de streep

   Leerdoel

   Les 3- Over de streep
   Tijdens deze les gaan de leerlingen onder leiding van hun docent Over de streep uitvoeren in het klein.
   Actieve werkvormen


  • Les 4 Spijt!

   Leerdoelen Les 4

   • De leerling kan kenmerken van pesten herkennen.
   • De leerling kan uitleggen wat de klasgenoten van Jochem hadden kunnen doen.
   • De leerling kan benoemen welke dingen de begeleiders van Jochem hadden kunnen doen.
   • De leerling kan uitleggen waarom Jochem niet wilde dat zijn ouders wat aan het pesten deden.
   • De leerlingen kan een duidelijke mening vormen over het einde van de film

   Les 4- Spijt!
   Deze les bestaat vooral uit het kijken van de film Spijt!. De leerlingen gaan dus niet echt iets doen met een actieve werkvorm, al gaan ze wel actief naar de film kijken. Ze krijgen ook vragen waar ze op moeten letten tijdens het kijken van de film. 


  • Les 5 Spijt!

   Les 5
   Bij les 5 horen dezelfde leerdoelen als bij les 4.


   Les 5- Spijt!
   Deze les staat in het teken van de film afkijken. Aan het einde van de les gaan de leerlingen discussiëren over de vragen waar ze op hebben gelet. 
   Actieve werkvormen


   • Discussie over de film
   • Les 6 De gevolgen van pesten

    Leerdoelen Les 6

    • De leerling kan minstens 3 gevolgen van pesten noemen

    • De leerling kan aangeven waarom pesten gevolgen heeft.

    • De leerling kan uitleggen of pesten gevolgen heeft voor de gepeste zijn hele leven. 

    • De leerling kan uitleggen hoe de gevolgen voorkomen kunnen worden. 


    Les 6- De gevolgen van pesten

    Tijdens deze les gaan we aandacht besteden aan de gevolgen van pesten. Hierbij gebruiken we de film Spijt! en een ander filmpje. Ook gaan de leerlingen aan de slag met It's up to you.
    Actieve werkvormen

    • Mening spelletje (De leerlingen geven op een actieve manier hun mening over stellingen).

    • Kringgesprek (Gesprek over een filmpje dat de leerlingen in de klas kijken).

    • It's up to you (De leerlingen gaan een soort spelletje doen over pesten. Ze moeten keuzes maken en krijgen hier een gevolg op te zien).


    • Les 7 Hoe kunnen we pesten stoppen

     Leerdoelen

     • De leerling kan minstens 3 manieren noemen om pesten te stoppen.

     • De leerling kan een reden noemen waarom je niet moet pesten.

     • De leerling kan uitleggen wat een pestprotocol is. 


     Les 7- Hoe kunnen we pesten stoppen
     Tijdens deze les gaan de leerlingen in groepjes een pestprotocol maken. Natuurlijk is deze aangepast op hun niveau. Ze krijgen eerst een korte instructie over pestprotocollen. 
     Actieve werkvormen

     • Het maken van een pestprotocol

     • Eventueel het samenvoegen van alle protocollen.